En god gärning
Beräknad läsningstid 1 min

När har du sist gått till skogs?

Vi finländare är lyckosamma eftersom det är enkelt för nästan alla av oss att ta sig ut i den rena naturen och närskogen. Att göra utflykter i närmiljön är ett utmärkt sätt att tillbringa fritiden på av många olika orsaker: du behöver inte åka långt, dina stressnivåer sjunker och samtidigt lär du dina barn att njuta av naturen och uppskatta miljön.

Publicerad

Besparingar: En utflykt i närskogen är ett av de billigaste sätten att spendera fritiden på.

Observera: Kallt väder och regn kan hindra dig från att åka ut i skogen. Utflykterna är enklare sommartid, men med rätt utrustning klarar du dig i alla väder.

Mindre koldioxidavtryck: Det är svårt att sätta ett numeriskt värde på hurdan inverkan en skogsutflykt har på koldioxidavtrycket. Under utflykten lär sig barnet dock att förstå hur viktigt det är att skydda naturen, vilket i framtiden kan påverka barnets konsumtionsvanor. Dessutom ger en utflykt i närmiljön färre utsläpp än en resa längre bort, och än de flesta andra fritidsnöjena.

Tips: Gör utflykter och njut av rekreation i fantastiska naturobjekt eller ta i uppgift att undersöka åtminstone de av Finlands 100 naturpärlor som ligger närmast dig! Under naturens dag kan du själv ordna ett evenemang nära dig eller bara delta. Till och med en japansk läkare ordinerar skogsbad i stället för medicin.

Vad handlar det om?