archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Nytt hem till ämbetsverkens överflödiga möbler genom mobilapplikation

Möbler som inte längre behövs får nya användningsändamål genom Åbo stads mobilapplikation som baserar sig på en öppen källkod.

Publicerad

Problem

Kontorsmöbler används sällan så länge som deras verkliga livslängd skulle tillåta, och det finns inga effektiva sätt att återanvända dem. Från till exempel Åbo stads enheter avskrivs användbara möbler och annat lösöre som fortfarande är i gott skick, eftersom man inte hittat någonstans att placera dem och man inte vet vad man borde göra med dem. Samtidigt skaffas det nytt lösöre till andra enheter.

Lösning: Elektroniskt återanvändningssystem för möbler

Åbo stad har tagit i bruk ett återanvändningssystem för möbler med syfte att göra cirkulationen av överflödiga möbler mellan stadens enheter effektivare. Systemet baserar sig på en webbplats dit stadens enheter kan lägga upp information om sitt överflödiga lösöre och pysselmaterial genom en mobilapplikation. Produkterna som lagts upp i systemet kan beställas till vilken enhet som helst. Applikationen gör det också möjligt att återanvända möbler utan att alla överlopps möbler förs till ett centralförråd. Det här minskar transportbehovet. Fastän systemet endast håller på att testas har det redan gjorts över 200 beställningar inom Åbo stad genom systemet. Systemet baserar sig på en öppen källkod, och därför kan det kopieras till vilken organisation som helst.

Verksamhetsmodell och fördelar för kommunen

Med hjälp av återanvändningssystemet kan man optimera användningen av existerande möbler och annat lösöre, minska mängden material som blir avfall, undvika onödiga anskaffningar och optimera transporterna. Genom systemet kan man också återanvända olika slags pysselmaterial mellan olika enheter och förbättra nyttoanvändningen genom att reparera möbler. Det medför direkta ekonomiska inbesparingar för Åbo stad samt gör det möjligt att skapa ett ny slags företagssamarbete inom den cirkulära ekonomin. Systemet gör det också möjligt att följa upp stadens lösöre elektroniskt.

Fördelar för kommuninvånarna

Återanvändning av lösöret minskar svinnet och antalet möbelanskaffningar, och därmed också stadens utgifter. Om systemet utvidgas är det tekniskt möjligt att även öppna upp delar av det för kommuninvånarnas bruk. Dessutom är det möjligt att genom systemet utveckla företagssamarbetet inom pysselmaterial samt återanvändning, reparation och utlåning av möbler.

Vad handlar det om?