Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Tarpeeton virastonpenkki käyttöön mobiilisovelluksella

Tarpeettomiksi jääneet huonekalut löytävät uutta käyttöä Turun kaupungin avoimeen lähdekoodiin perustuvan mobiilisovelluksen avulla.

Julkaistu

Ongelma

Huonekalujen käyttöikä toimistoissa on yleensä niiden todellista käyttökelpoisuusaikaa lyhyempi, eikä tehokkaita kierrätystapoja ole. Esimerkiksi Turun kaupungin yksiköistä päätyy hyväkuntoisia ja täysin käyttökelpoisia huonekaluja ja muuta irtaimistoa poistoon, koska muuta sijoituspaikkaa ei löydetä tai ei tiedetä mitä tavaroille tulisi tehdä. Samaan aikaan muihin yksiköihin hankitaan uutta irtaimistoa.

Ratkaisu: Kalusteiden sähköinen kierrätysjärjestelmä

Turun kaupunki on ottanut käyttöön kalustekierrätysjärjestelmän, jonka tavoitteena on tehostaa tarpeettomien kalusteiden kiertoa kaupungin yksiköiden välillä. Järjestelmän pohjana toimii internetsivusto, johon kaupungin yksiköt voivat lisätä tarpeettoman irtaimistonsa ja askartelumateriaalinsa matkapuhelinsovelluksen avulla. Järjestelmässä olevat tuotteet ovat tilattavissa mihin tahansa yksikköön.

Sovellus mahdollistaa huonekalujen kierrättämisen myös siten, että kaikkia ylijäämähuonekaluja ei siirretä keskitettyyn varastoon. Tämä vähentää kuljetusten tarvetta. Vaikka järjestelmä on vasta kokeiluasteella, sitä kautta on tehty jo yli 200 tilausta Turun kaupungin sisällä. Järjestelmä on avoimella lähdekoodilla tehty ja siten monistettavissa mihin tahansa organisaatioon.

Toimintamalli ja hyödyt kunnalle

Kierrätysjärjestelmän avulla voidaan optimoida olemassa olevien huonekalujen ja muun irtaimiston käyttöä, vähentää jätteeksi menevän materiaalin määrää, välttää turhia hankintoja ja optimoida kuljetuksia. Järjestelmän kautta voidaan kierrättää myös erilaisia askartelumateriaaleja eri yksiköiden välillä sekä parantaa hyötykäyttöä kunnostamalla huonekaluja. Se tuo Turun kaupungille suoria taloudellisia säästöjä sekä mahdollistaa myös uudenlaisen yritysyhteistyön luomisen kiertotalouden saralla. Järjestelmä mahdollistaa myös kaupungin irtaimiston sähköisen seurannan.

Hyödyt kuntalaiselle

Irtaimiston kierrätys vähentää hävikkiä ja siten kalustehankintojen määrää ja edelleen kaupungin menoja. Jos järjestelmä laajenee, osia siitä on teknisesti mahdollista avata myös kuntalaisten käyttöön. Lisäksi järjestelmän kautta on mahdollista kehittää yritysyhteistyötä niin askartelumateriaalien, kalusteiden kierrättämisen, kunnostamisen ja lainaamisen saralla.

Mistä on kyse?