Lösningar
Beräknad läsningstid 3 min

Plattformstjänster och planläggning för en företagsby

Den cirkulära ekonomin kräver att näringar utvecklas med en ny slags approach. Nokia stad har målmedvetet utvecklat en sektorsövergripande företagspark för bio- och cirkulär ekonomi.

Publicerad

Problem

Företagsverksamhet i enlighet med den cirkulära ekonomin som baserar sig på nya affärsmodeller, sidoflöden och symbioser kräver nya slags lösningar från kommunernas utveckling av näringarna. Nokia stad ville utveckla affärsverksamhet inom den cirkulära ekonomin i regionen och kartlägga verksamhetsförutsättningarna för nya aktörer inom bio- och cirkulär ekonomi, vattenhushållning och energisektorn. Man har redan länge planerat att till exempel börja producera biogas i Kolmenkulma, men innan staden förbundit sig till att utveckla infrastrukturen har inga investeringar gjorts.

Lösning: Företagsparken ECO3 för bio- och cirkulär ekonomi

I Nokia håller man på att bygga ECO3, som är en ny sektorsövergripande industriell verksamhetsmiljö och ett företagsområde för affärsverksamhet inom bio- och cirkulär ekonomi. Nokia stad har förbundit sig till att utveckla företagsområdet ECO3 på lång sikt genom att beakta områdets behov i stadsplaneringen. Målet är att skapa ny företagsverksamhet och nya tjänster på marknadens villkor på både nationell och internationell nivå genom företagen inom bio- och cirkulär ekonomi som flyttar in på området. Förutom företagen leder projektet även till samarbete med den offentliga sektorns aktörer, utbildnings- och forskningsaktörer. Området utvecklas som en plattformsbaserad tjänst, och Nokia stads utvecklingsbolag Verte Oy ansvarar för utvecklingsarbetet. Nokia stad och Verte Oy gör det möjligt för nya företag att flytta till området, gör området mer välkänt och stärker dess image som ett lockande företagsområde på industriell skala.

Verksamhetsmodell och fördelar för kommunen

Innan 2019 kommer Nokia stads investeringar i områdets infrastruktur att uppgå till cirka 9 miljoner euro, och innan 2030 kommer de att utgöra cirka 30 miljoner euro. Nokia stad främjar också samarbete och bildande av nätverk mellan områdets aktörer. Bioekonomins och den cirkulära ekonomins ankarföretags investeringar i området som fastställdes innan början av 2018 uppgår totalt till cirka 60 miljoner euro (2016–2019). ECO3 har blivit ett starkt varumärke som Nokia stad använder i sin marknadsföring och som har en positiv inverkan på stadens image. ECO3 har också haft en positiv inverkan på ökningen i Nokia stads organisations medvetenhet om miljön och den cirkulära ekonomin samt styrt anskaffningar: till exempel fattas det under 2018 ett beslut om anskaffning av gasbilar för stadens bruk.

Fördelar för kommuninvånarna

I och med ECO3 kan stadsborna bättre bli medvetna och aktiva aktörer som förverkligar den cirkulära ekonomin i enlighet med Nokia stads strategi. ECO3 leder till uppkomsten av nya företag och arbetsplatser i Nokia som relaterar till den cirkulära ekonomin och skapar ekonomisk tillväxt i kommunen – företagsparkens verksamhet ökar regionens dragningskraft.

Vad handlar det om?