archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Alustapalveluita ja kaavoitusta yrityskylälle

Kiertotalous vaatii elinkeinojen kehittämiseltä uudenlaista lähestymistapaa. Nokian kaupunki on kehittänyt määrätietoisesti monialaista bio- ja kiertotalouden yrityspuistoa.

Julkaistu

Ongelma

Uudenlaisiin liiketoimintamalleihin, sivuvirtoihin ja symbiooseihin perustuva kiertotalouden mukainen yritystoiminta vaatii kuntien elinkeinojen kehittämiseltä uudenlaisia ratkaisuja. Nokian kaupunki halusi kehittää kiertotalouden liiketoimintaa alueellaan ja kartoittaa toimintaedellytyksiä uusille bio- ja kiertotalouden, vesitalouden sekä energia-alan toimijoille. Kolmenkulman alueelle on jo pidempään suunniteltu esimerkiksi biokaasutuotannon aloittamista, mutta ennen kaupungin sitoutumista infrastruktuurin kehittämiseen ei investointeja ole tehty.

Ratkaisu: Bio- ja kiertotalouden yrityspuisto ECO3

Nokialle on rakentumassa uusi monialainen bio- ja kiertotalousliiketoiminnan teollinen toimintaympäristö ja yritysalue ECO3. Nokian kaupunki on sitoutunut kehittämään ECO3-yritysaluetta pitkällä aikavälillä huomioimalla alueen tarpeet kaavoituksessa. Tavoitteena on luoda markkinaehtoisesti uutta yritystoimintaa ja palveluita sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla alueelle sijoittuvien bio- ja kiertotalouden yritysten toimesta.

Yritysten lisäksi yhteistyötä muodostuu hankkeen myötä julkisen sektorin, koulutuksen ja tutkimuksen toimijoiden välille. Aluetta kehitetään alustamuotoisena palveluna, ja kehittämistyöstä vastaa Nokian kaupungin kehitysyhtiö Verte Oy. Nokian kaupunki ja Verte Oy mahdollistavat uusien yritysten sijoittumisen alueelle sekä vahvistavat alueen tunnettavuutta ja imagoa houkuttelevana teollisen mittakaavan yritysalueena.

Toimintamalli ja hyödyt kunnalle

Vuoteen 2019 mennessä Nokian kaupungin investoinnit alueen infrastruktuuriin ovat noin yhdeksän miljoonaa euroa ja vuoteen 2030 mennessä yhteensä noin 30 miljoonaa euroa. Nokian kaupunki edistää myös alueen toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista. Vuoden 2018 alkuun mennessä päätetyt bio- ja kiertotalouden ankkuriyritysten investoinnit alueelle ovat kaiken kaikkiaan noin 60 miljoonaa euroa (2016-2019).

ECO3:sta on muodostunut vahva brändi, jota Nokian kaupunki hyödyntää markkinoinnissa ja joka vaikuttaa positiivisesti kaupungin imagoon. ECO3 on jo vaikuttanut positiivisesti Nokian kaupungin organisaation ympäristö- ja kiertotaloustietoisuuden lisääntymiseen sekä ohjannut hankintoja: esimerkiksi vuonna 2018 tehdään hankintapäätös kaasuautojen hankinnasta kaupungin käyttöön.

Hyödyt kuntalaiselle

Kaupunkilaiset pystyvät ECO3:n myötä Nokian kaupungin strategian mukaisesti entistä paremmin tulemaan tietoisiksi ja aktiivisiksi toimijoiksi kiertotalouden toteuttamisessa. ECO3 synnyttää Nokialle uusia kiertotalouteen liittyviä yrityksiä ja työpaikkoja sekä luo kuntaan taloudellista kasvua – yrityspuiston toiminta lisää alueen vetovoimaa.

Mistä on kyse?