Beräknad läsningstid 1 min

Så här kommer du vidare från en återvändsgränd

Publicerad

  • Konstatera högt till deltagarna att du tycker vi hamnat i ett slags återvändsgränd. ”Det verkar som om vi hamnat i en återvändsgränd.”
  • Fråga hur deltagarna ser situationen och vad de tycker det är fråga om. ”Vad tycker ni det är fråga om?”
  • Fråga om deltagarna har idéer på hur man borde gå vidare. ”Har någon av er några idéer på hur det lönar sig att gå vidare?”
  • Om ingen kommer med en bra lösning för att gå vidare, låt deltagarna ta en liten paus. Sedan kan du be dem igen fundera på återvändsgrändens natur och komma med lösningar. ”Nu tar vi en liten paus, och sedan fortsätter vi tillsammans fundera på hur vi kunde komma vidare.”
  • Om ni inte lyckas hitta en lösning, be då deltagarna att fundera på vad ni tillsammans kan lära er av återvändsgränden och det som hände i diskussionen. ”Det verkar som om vi inte kan ta oss vidare. Vad tycker ni att vi kan lära oss av den här återvändsgränden och det som hände under diskussionen?”

Projekt

Rondpaus

Kan vem som helst diskutera samhällsfrågor på ett konstruktivt sätt och börja engagera sig i dem? Det här tar vi reda på i projektet Rondpaus.

Publicerad

Ladda ner korten för att leda diskussionen

Fler verktyg

Bli dialogmästare så här.

Praktiska lärdomar om dialogen

Så fungerar det.

Vad handlar det om?