cases
Beräknad läsningstid 1 min

SIB-projektet för barn

Centrala fakta om det resultatbaserade projektet som tar tag i barnens och ungdomarnas välmående (SIB-projektet för barn).

Publicerad

Mål

  • Att främja välmåendet hos barn, unga och barnfamiljer

Beställare                                

  • Fem kommuner: Helsingfors, Tavastehus, Kimitoön, Lojo, Vanda

Närmare mål, målgrupp och resultatmätare

Projektförvaltare              

  • FIM Vaikuttavuussijoitukset Oy (tidigare Epiqus Oy) i samarbete med Centralförbundet för Barnskydd

Tjänsteleverantörer             

  • Flera olika tjänsteleverantörer, främst organisationer

Projekttid

  • SIB inleddes 2019
  • Projekttiden varierar i de olika kommunerna, t.ex. i Tavastehus genomförs projektet i tolv och i Vanda i sex år

Investerare

  • Esbo stad, Tradeka

Annat

  • Planeringen av det andra SIB-projektet för barn inleddes våren 2019

Mer information (på finska):

Vad handlar det om?