uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Lapset-SIB isosti liikkeelle: Vantaa mukaan, FIM kerää rahastoa

SIB-sopimus on kunnalle taloudellisesti riskitön tapa edistää hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä.

Kirjoittaja

Taru Keltanen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Lapset-SIB-hankkeessa yhteiset, mitattavat tavoitteet sitovat kunnat, sijoittajat, järjestöt ja yritykset tiiviiseen yhteistyöhön lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin tueksi. Kunnalle tulosperusteinen rahoitussopimus eli SIB mahdollistaa vaikuttavat palvelut ja riskittömän rahoituksen yhdessä ja samassa paketissa.

Vantaan kaupunki kertoi tällä viikolla omasta Lapset-SIB-hankkeestaan, jossa kaupungin kumppaneita ovat muun muassa Lastensuojelun Keskusliitto, FIM, Sitra ja SOS-Lapsikylä.

”Oikein kohdennetulla varhaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä vakavimpia lasten ja perheiden ongelmia sekä samalla säästää kunnan kustannuksissa. Lastensuojelun menojen kasvaessa kunnilla ei kuitenkaan ole ollut tarpeeksi resursseja järjestää kustannusvaikuttavaa ja riittävää ehkäisevää lastensuojelua. Tarvitsemme systeemistä muutosta ja uusia tapoja mahdollistaa ehkäisevien palvelujen järjestäminen”, Vantaan perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom kommentoi kaupungin tiedotteessa.

Jokaiselle SIB-sopimuksen tekevälle kunnalle räätälöidään sen tarpeisiin istuva, omanlaisensa hanke. Perusteellisen mallinnuksen avulla selvitetään kunnan määrittämän haasteen juurisyyt ja niihin parhaiten purevat toimet. Tavoitteena on löytää kaikista olennaisimmat ja vaikuttavimmat tekijät, joita vahvistamalla lapsen tai nuoren elämässä saadaan aikaan mahdollisimman myönteinen ja pysyvä vaikutus.

Vantaan hanke perustuu Sitran asiantuntijoiden tekemään analyysiin kaupungin lastensuojelun asiakkuuksista. Yhteiskunnallisen hyödyn mallinnuksen pohjalta kohderyhmäksi valikoituivat perheet, johon kuuluvilla lapsilla on keskimääräistä enemmän neuropsykiatrisia oireita ja lisäksi vanhemmilla erilaisia omia haasteita.

Lapset-SIB-ohjelman turvin Vantaalla tullaan auttamaan vuosittain vähintään 50:tä kohderyhmään kuuluvaa uutta perhettä seuraavien viiden vuoden aikana. Heille tarjottavat palvelut toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Vantaan sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisten kanssa. Ne eivät siis korvaa, vaan täydentävät Vantaan omia palveluja.

FIM kerää Lapset-SIB-rahastoa, jonka varoista käytännön toiminta kustannetaan

Hankekokonaisuudesta vastaava yksityispankki ja varainhoitaja FIM kerää parhaillaan sijoituksia Lapset-SIB-pääomasijoitusrahastoon. Ammattimaisilta sijoittajilta kerättävistä varoista rahoitetaan lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä niin Vantaalla kuin Hämeenlinnassa, jossa toiminta alkoi jo viime syksynä. SIB-hankkeita on suunnitteilla myös muutamissa muissa kaupungeissa ja kunnissa.

”Lapset SIB -hankkeessa rahoitetaan lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä. Niillä pyritään synnyttämään kunnille säästöjä lastensuojelusta ja syrjäytymisestä syntyvien kustannusten ja tulonmenetysten laskuna. Syntyneet kustannussäästöt jaetaan kunnan ja rahaston sijoittajien kesken”, FIM toteaa omassa tiedotteessaan.

FIMin mukaan ensimmäiset sijoittajat ovat jo ilmoittautuneet hankkeeseen. Sijoittajien näkökulmasta on kyse vaikuttavuussijoituksista.

Suomeen syntymässä seitsemän SIB-rahaston kokonaisuus

Tulosperusteinen rahoitussopimus eli SIB on lyhenne englanninkielisestä termistä Social Impact Bond. Sana bond viittaa tässä yhteydessä julkisen sektorin, palveluntarjoajien ja sijoittajien väliseen sitoumukseen ja yhteistyöhön.

Sitran Suomeen tuoma SIB-malli on yksi vaikuttavuusinvestoimisen muoto. Vaikuttavuusinvestoiminen auttaa luomaan hyvinvointia vaikuttavasti ja resurssitehokkaasti. Se on keino kanavoida yksityistä pääomaa hankkeisiin, joilla tavoitellaan myönteistä ja mitattavaa yhteiskunnallista hyötyä ja taloudellista tuottoa.

”SIB-sopimus mahdollistaa julkiselle sektorille taloudellisesti riskittömät täsmäinvestoinnit hyvinvointiin, mikä on ennakoivan ja ehkäisevän toiminnan näkökulmasta erittäin arvokasta”, sanoo Sitran Mika Pyykkö.

Kesällä 2017 työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) julkisti Kotouttamisen SIBin, jonka tavoitteena on työllistää 2 500 maahanmuuttajaa kolmen vuoden aikana. Sitä varten kerätty rahasto on kooltaan 14,2 miljoonaa euroa ja pääomiltaan Euroopan suurin SIB.

Seuraavaksi vuorossa on  pitkäaikaistyöttömien työllistymistä edistävä SIB, joka etenee nyt keväällä TEM:n johdolla kohti käytäntöä. Lisäksi suunnitteilla on SIB-hankkeita, joiden tavoitteet liittyvät ikäihmisten itsenäisen toimintakyvyn tukemiseen, tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn ja ympäristönsuojelullisten haasteiden ratkaisuun.

Lue myös!

Mistä on kyse?