cases
Beräknad läsningstid 1 min

SIB-projektet för sysselsättning

Centrala fakta om det resultatbaserade projektet som stöder sysselsättningen av långtidsarbetslösa (SIB-projektet för sysselsättning).

Publicerad

Mål  

  • Permanent sysselsättning

Beställare

  • Arbets- och näringsministeriet

Målgrupp

  • 3 000 långtidsarbetslösa

Resultatmätare                       

  • Sysselsättningens ekonomiska nytta för staten: fastställs enligt den anställda personens bakgrundsfaktorer och löneinkomst

Projektförvaltare                

  • FIM Vaikuttavuussijoitukset Oy (tidigare Epiqus Oy)

Tjänsteleverantörer 

  • Flera företag inom utbildnings- och rekryteringsbranschen

Projekttid      

  • Hösten 2019 – 31.12.2023

(uppgifterna uppdaterade 7/2019)

Mer information:

  • Artikeln: SIB-projektets fem centrala byggnadsfaser (4.4.2019)
  • Meddelande: Arbets- och näringsministeriet (29.3.2019)

 

Vad handlar det om?