cases
Beräknad läsningstid 4 min

Sitras medverkan i arbetet för att förnya social- och hälsovården 2007–2019

Sitra har arbetat för att förnya social- och hälsovården sedan 2000-talets början. Den röda tråden i arbetet har från första början varit att utveckla tjänsterna och servicesystemet med ett människoinriktat grepp med hjälp av teknik, data och bra förfaranden.

Författare

Jukka Vahti

Projektledare, Digital makt och demokrati

Publicerad

Världen förändras i en allt snabbare takt och det är viktigt att samhällets viktigaste funktioner, till exempel social- och hälsovården, hänger med i svängarna.

Under de senaste decennierna har digitaliseringen och den tekniska utvecklingen förändrat vår vardag grundligt i flera repriser. Under de senaste åren har vi också fått se ett antal avgörande innovationer och framsteg som gäller vår hälsa och vårt välbefinnande. Tänk till exempel på telemedicinen, dvs. hälso- och sjukvården på distans, på de nya sätten att samla in och använda till exempel genomkunskap eller på möjligheterna att använda data överlag.

”När befolkningen blir äldre blir en förändring nödvändig av både mänskliga och ekonomiska skäl.”

Samtidigt och i nära växelverkan med de fenomen som nämns ovan blir också vår uppfattning om hälsa och välbefinnande allt mångsidigare. Allt fler anser att vi helt enkelt inte har råd att låta bli att flytta tyngdpunkten i våra tjänster från behandlingen av sjukdomar mot ett heltäckande och föregripande främjande av hälsan.

När befolkningen i Finland snabbt blir äldre blir en förändring nödvändig av både mänskliga och ekonomiska skäl.

År 2019 och Sitras ”mellanbokslut” för utvecklingen av social- och hälsovården

Sitra har medverkat i flera tiotals projekt och utredningar som gällt hälsa och välbefinnande sedan 2000-talets första skede – och på många sätt har vi deltagit i liknande verksamhet även tidigare.

Den röda tråden för alla projekt har varit att förbättra kundorienteringen, genomskinligheten och genomslaget.

Början av år 2019 erbjöd en naturlig tidpunkt för göra ett sammandrag av det arbete för hälsa och välbefinnande som vi gjort under de drygt tio föregående åren tillsammans med våra många partner.

Framtidsgärningar kräver framtidstankar.

Därför beslöt vi att ordna evenemanget Tervettä menoa (länk på finska) i Helsingfors Mässcentrum i februari 2019 som ett slags mellanbokslut för vår verksamhet som gäller social- och hälsovården. Samtidigt fick vi möjlighet att presentera våra projekt inom social- och hälsovården och lägga ut en sammanfattning av de lärdomar och erfarenheter som gjorts i anslutning till dessa projekt i framtidsmediet www.sitra.fi.

På de båda forumen har de utredningar, försök, evenemang, besök, koncept, nätverksevenemang och arbetets konkreta praktiska resultat samlats under fem övergripande teman: data, tjänster, välbefinnande, samarbete och finansiering.

Sitra är inte bara alla finländares framtidshus utan också en think-and-do-tank. Under dessa fem teman kan vi parallellt presentera de båda sidorna av Sitra: framtidsgärningar kräver framtidstankar (och tvärtom).

Ge människor större möjligheter att påverka ärenden som gäller dem själva

I anslutning till de fem teman som presenteras ovan sammanfattade vi våra uppfattningar med fem framtidspåståenden:

  1. Människor ska ha möjlighet att hantera data som gäller dem själva.
  2. Vi måste gå från behandling av sjukdomar mot ett föregripande och helhetsmässigt främjande av hälsan.
  3. Framgången avgörs i fortsättningen allt oftare av färska idéer, samarbete och socialt kapital.
  4. Social- och hälsovårdstjänster ska vara effektiva och lätta att få.
  5. Vi måste börja använda information och finansiering som redskap för att styra och leda tjänsterna.

Under den här artikeln hittar du en fenomenbaserad artikel som presenterar tankar och visioner om varje enskilt tema. Diskussion om ämnet förs i de sociala medierna med hashtagen #tervettämenoa

Välkommen!
Och må bra!

Vad handlar det om?