caset
Arvioitu lukuaika 3 min

Sitra sotea uudistamassa 2007-2019

Sitra on työskennellyt sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi 2000-luvun alkupuolelta asti. Laajassa yhteistyössä tehdyn työn punaisena lankana on ollut palvelujen ja palvelujärjestelmän ihmislähtöinen kehittäminen teknologiaa, dataa ja hyviä toimintatapoja hyödyntämällä.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Julkaistu

Maailma muuttuu kiihtyvällä vauhdilla, ja yhteiskuntamme ydintoimintojen, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon, olisi syytä pysyä mukana tämän muutoksen kyydissä.

Digitalisaatio ja teknologian kehitys ovat mullistaneet arkemme viime vuosikymmenien aikana jo monta kertaa. Myös terveyteemme ja hyvinvointiimme liittyen viime vuosina on nähty tukku käänteentekeviä innovaatioita ja edistysaskeleita, puhuttiinpa sitten vaikkapa etälääketieteestä,  uusista tavoista kerätä ja hyödyntää esimerkiksi genomitietoa tai datan hyödyntämisen mahdollisuuksista ylipäätään.

”Väestön ikääntyessä nopeasti muutos on välttämätön niin inhimillisistä kuin taloudellisista syistä.”

Samaan aikaan ja edellä mainittujen kanssa limittäin myös käsityksemme terveydestä ja hyvinvoinnista ovat monipuolistumassa. Yhä useampi on sitä mieltä, että meillä ei yksinkertaisesti ole varaa olla siirtämättä palvelujemme painopistettä sairauksien hoidosta kohti kokonaisvaltaista ja ennakoivaa terveyden edistämistä.

Suomen väestön ikääntyessä nopeasti tällainen muutos on välttämätön niin inhimillisistä kuin taloudellisista syistä.

Vuosi 2019 ja Sitran ”sote-välitilinpäätös”

Sitra on ollut mukana kymmenissä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä projekteissa, hankkeissa ja selvityksissä 2000 luvun alkupuolelta alkaen – ja toki monella tapaa myös jo aiemmin.

Punaisena lankana kaikissa hankkeissa on ollut tavoitteina asiakaslähtöisyyden, läpinäkyvyyden ja vaikuttavuuden parantaminen.

Vuoden 2019 alku tarjosi luontevan taitekohdan vetää yhteen edellisen reilun kymmenen vuoden aikana yhdessä lukuisten kumppanien kanssa tekemäämme, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää työtä.

Tulevaisuusteot edellyttävät tulevaisuusajatuksia.

Siksi päätimme eräänlaisena ”välitilinpäätöksenä” järjestää helmikuussa 2019 Helsingin Messukeskuksessa Tervettä menoa tulevaisuuteen -tilaisuuden ja samalla koota soteen liittyviä hankkeitamme ja niistä saatuja oppeja ja kokemuksia yhteen myös www.sitra.fi-tulevaisuusmediassa.

Molemmilla foorumeilla vuosien varrella toteutetut selvitykset, kokeilut, tapahtumat, vierailut, konseptit, verkostoitumistilaisuudet ja työn konkreettiset käytännön tulokset on koottu viiden kattoteeman alle, jotka ovat data, palvelut, hyvinvointi, yhteistyö ja rahoitus.

Sitra on paitsi kaikkien suomalaisten tulevaisuustalo, myös think-and-do tank, ja näiden teemojen alla Sitran kaksi puolta esittäytyvät rinta rinnan: tulevaisuusteot edellyttävät tulevaisuusajatuksia (ja toisin päin).

Annetaan ihmisille lisää vaikutusmahdollisuuksia heitä itseään koskeviin asioihin

Viiten yllämainittuun yläteemaan liittyen tiivistimme näkemyksemme viiteen tulevaisuusväittämään:

  1. Ihmisten tulisi hallita itseään koskevaa dataa.
  2. Meidän tulee siirtyä sairauksien hoidosta ennakoivaan ja kokonaisvaltaiseen terveyden edistämiseen.
  3. Menestyksen ratkaisevat vastedes entistä useammin tuoreet ideat, yhteistyö ja sosiaalinen pääoma.
  4. Sote-palvelujen tulee olla vaikuttavia ja helposti saatavilla.
  5. Tieto ja rahoitus tulee ottaa palvelujen ohjauksen ja johtamisen välineiksi.

Näihin jokaiseen väittämään liittyen löydät tämän artikkelin alta näkemyksellisen ilmiöartikkelin kuhunkin teemaan liittyen. Keskustelua aiheesta käydään sosiaalisessa mediassa hashtagilla #tervettämenoa

Tervetuloa!

Ja Tervettä menoa!

Mistä on kyse?