Beräknad läsningstid 1 min

Sitras placeringar Q4/2020

Översikt över utveckling av Sitras placeringar i år 2020.

Publicerad

Marknadsvärdet för Sitras placeringar var ungefär 976 miljoner euro den 31 december 2020 (942 miljoner euro den 31 december 2019).

Avkastningen på placeringar var under året 11,0 procent: aktieportföljen avkastade 17,9 procent, ränteplaceringarna 2,2 procent och andra placeringar 10,2 procent. Den genomsnittliga avkastningen var 7,4 procent under fem år.

I slutet av augusti betalade Sitra första raten på 33,3 miljoner euro för universitetens kapitalisering. I december 2019 fattade Sitras förvaltningsråd ett unikt beslut om en engångsinsats på 100 miljoner euro för kapitalisering av universiteten. Insatsen görs stegvis under tre år.

Alla tiders högsta toppnivå nåddes i slutet på året 2020 på värderingsnivån av många aktie- och räntemarknader, fast århundradets värsta globala pandemi härjade, ekonomins betydande avgränsningar, aktieindexets 20-50 procent kollaps under marsmånad, negativ ekonomisk tillväxt och rekordartad växt av arbetslösheten.

Figur 1. Sitras investeringar per tillgångstyp i slutet av 2020

Figur 1. Sitras investeringar per tillgångstyp i slutet av 2020

Sitras placeringsportfölj har diversifierats över olika förmögenhetsslag och även geografiskt. Av placeringarna inriktades över en tredjedel på Finland.

Det långsiktiga avkastningsmålet för placeringsportföljen är 4 procent om året.

Ämne

Sitra som placerare

Sitras framtidsarbete finansieras med avkastning från placeringverksamheten. Ansvarsfullhet är en väsentlig del av Sitras verksamhet, även när det gäller placeringar.

Publicerad

Vi rekommenderar

Läst den än?

Vad handlar det om?