Placeringar
Beräknad läsningstid 1 min

Sitras placeringar Q4/2020

Översikt över utveckling av Sitras placeringar i år 2020.

Publicerad

Marknadsvärdet för Sitras placeringar var ungefär 976 miljoner euro den 31 december 2020 (942 miljoner euro den 31 december 2019).

Avkastningen på placeringar var under året 11,0 procent: aktieportföljen avkastade 17,9 procent, ränteplaceringarna 2,2 procent och andra placeringar 10,2 procent. Den genomsnittliga avkastningen var 7,4 procent under fem år.

I slutet av augusti betalade Sitra första raten på 33,3 miljoner euro för universitetens kapitalisering. I december 2019 fattade Sitras förvaltningsråd ett unikt beslut om en engångsinsats på 100 miljoner euro för kapitalisering av universiteten. Insatsen görs stegvis under tre år.

Alla tiders högsta toppnivå nåddes i slutet på året 2020 på värderingsnivån av många aktie- och räntemarknader, fast århundradets värsta globala pandemi härjade, ekonomins betydande avgränsningar, aktieindexets 20-50 procent kollaps under marsmånad, negativ ekonomisk tillväxt och rekordartad växt av arbetslösheten.

Figur 1. Sitras investeringar per tillgångstyp i slutet av 2020

Figur 1. Sitras investeringar per tillgångstyp i slutet av 2020

Sitras placeringsportfölj har diversifierats över olika förmögenhetsslag och även geografiskt. Av placeringarna inriktades över en tredjedel på Finland.

Det långsiktiga avkastningsmålet för placeringsportföljen är 4 procent om året.

Vad handlar det om?