Sijoitukset
Arvioitu lukuaika 1 min

Sitran sijoitukset Q4/2020

Katsaus Sitran sijoitusten kehitykseen vuonna 2020.

Julkaistu

Sitran sijoitusten markkina-arvo oli 976 miljoonaa euroa 31.12.2020 (942 milj. euroa 31.12.2019). Vuonna 2020 sijoitusten tuotto oli 11,0 prosenttia. Osakesalkku tuotti vuoden aikana noin 17,9 prosenttia, korkosijoitukset 2,2 prosenttia ja muut sijoitukset 10,2 prosenttia. Sijoitusten viiden vuoden keskituotto oli 7,4 prosenttia.

Elokuun lopussa Sitra maksoi ensimmäisen erän eli 33,3 miljoonaa euroa vuonna 2019 päätetystä 100 miljoonan euron kertapanostuksesta yliopistojen pääomittamiseen. Panostus tehdään vaiheittain kolmen vuoden aikana.

Vuoden 2020 lopussa arvostustasot monilla osake- ja korkomarkkinoilla olivat kaikkien aikojen huipuissaan, vaikka vuoteen mahtuivat pahin globaali pandemia vuosisataan, talouksien mittavat sulkutoimet, osakeindeksien 20–50 prosentin romahdus maaliskuun aikana, negatiivinen talouskasvu ja ennätysmäinen työttömyyden kasvu.

Kuvio 1. Sijoitukset omaisuuslajeittain 31.12.2020

Sitran sijoitukset omaisuuslajeittain vuoden 2020 lopussa: Osakesijoitukset 46%, Korkosijoitukset 31%, Kiinteistö- ja infrastruktuurisijoitukset 12%, Pääomasijoitukset 11%Sitran sijoitussalkku on hajautettu eri omaisuuslajien lisäksi myös maantieteellisesti. Yli kolmasosa sijoituksista kohdistui Suomeen.

Sijoitussalkun pitkän aikavälin tuottotavoite on 4 prosenttia vuodessa.

Mistä on kyse?