Placeringar
Beräknad läsningstid 1 min

Sitras placeringar Q4/2022

Översikt över utveckling av Sitras placeringar år 2022.

Publicerad

Marknadsvärdet på alla Sitras placeringstillgångar var 941 miljoner euro den 31.12.2022 (1 107 miljoner euro 31.12.2021).

Avkastningen på Sitras placeringar var +2,4 procent under fjärde kvartalet och -6,4 procent i januari-december.

I januari betalade Sitra den andra och sista raten på 66,7, miljoner euro för universitetens kapitalisering.  

Investeringar per tillgångstyp 31.12.2022:

 – Aktieplaceringar 44 %
– Ränteplaceringar 19 %
– Fastighets- och infrastrukturplaceringar 19 %
– Kapitalplaceringar 18 %

Sitras placeringsportfölj har diversifierats över olika förmögenhetsslag och även geografiskt. Av placeringarna inriktades över en tredjedel på Finland.

Det långsiktiga avkastningsmålet för placeringsportföljen är 3 procent realt per år.

Vad handlar det om?