Sijoitukset
Arvioitu lukuaika 1 min

Sitran sijoitukset Q4/2022

Katsaus Sitran sijoituksiin vuonna 2022.

Julkaistu

Sitran sijoitusten markkina-arvo oli 941 miljoonaa euroa 31.12.2022 (1 107 milj. euroa 31.12.2021). Sijoitukset tuottivat +2,4 prosenttia neljännellä vuosineljänneksellä ja -6,4 prosenttia vuoden 2022 aikana.

Sitra tilitti Valtionkonttorille tammikuussa toisen ja viimeisen erän, yhteensä 66,7 miljoonaa euroa, yliopistojen pääomittamiseen. Ensimmäinen, 33,3 miljoonan euron erä maksettiin elokuussa 2020.

Vuosi 2022 oli sijoitusmarkkinoilla varsin poikkeuksellinen, koska sekä osake- että korkomarkkinat tuottivat tappiota. Inflaation hillitsemiseksi keskuspankit nostivat ohjauskorkojaan odotuksia nopeammin, mikä sai markkinakorot jyrkkään nousuun ja osakemarkkinat laskuun. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitä seurannut energiakriisi sekä Kiinan tiukka koronastrategia heikensivät talousnäkymiä. Maailman talouskasvun hidastumisesta huolimatta työllisyys sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa pysyi kuitenkin ennätyksellisen hyvällä tasolla, eikä yritysten tuloksissa näkynyt laaja-alaista heikkenemistä.

Sijoitukset omaisuuslajeittain 31.12.2022:

– osakesijoitukset 44 %
– korkosijoitukset 19 %
– kiinteistö- ja infrastruktuurisijoitukset 19 %
– pääomasijoitukset 18 %

Sitran sijoitussalkku on hajautettu eri omaisuuslajien lisäksi myös maantieteellisesti. Yli kolmasosa sijoituksista kohdistui Suomeen.

Sijoitussalkun pitkän aikavälin tuottotavoite on 3 prosentin reaalituotto vuodessa.

Mistä on kyse?