Färdsätt
Beräknad läsningstid 2 min

Tänk om också din bil skulle drivas med el?

Visste du att man använde elbilar redan i början av 1900-talet? En tyst, lättskött bil med låga utsläpp ger inga avgaser och servicekostnaderna är endast en bråkdel av kostnaderna för att serva en förbränningsmotor.

Publicerad

Besparingar: Att ta elbilen till jobbet drar ofta lika mycket eller rent av mindre energi än bara motorvärmaren vintertid på en bil med förbränningsmotor. Elbilens energikostnader per hundra kilometer är mindre än två euro medan samma kostnader för till exempel en dieselbil är cirka åtta euro. Om du byter till en elbil sparar du inte bara på servicekostnaderna utan även på resekostnaderna. Priserna hos elbilarnas offentliga laddningsstationer varierar och en del stationer kan till och med erbjuda gratis laddning.

Observera: Att skaffa elbil kräver ett initialt kapital, eftersom de idag är dyrare än bensindrivna bilar, men de totala kostnaderna uppgår ofta till samma nivå som en bil med förbränningsmotor på 3–6 år. Även leasing av elbilar blir vanligare. Utvecklingen av laddningsnätverket och den övriga infrastrukturen står i startgroparna i Finland.

Mindre koldioxidavtryck: Om du åker med en elbil istället för en bensinbil minskar ditt koldioxidavtryck med 14 procent om året. Om en miljon finländare gör så här blir besparingen det totala koldioxidavtrycket från 136 000 personer om året. Även om det är mer ekologiskt att åka med en elbil än en bil med förbränningsmotor kräver tillverkningen av elbilarna fler naturresurser.

Tips: Läs mer om nyttan med elbilar på Motiva.

Vad handlar det om?