Lösningar
Beräknad läsningstid 2 min

Vardagens cirkulära ekonomi till campus genom stadsplanering

Lösningar inom den cirkulära ekonomin i de arktiska områdena är nästan helt outvecklade. I planeringen inför ombyggnaden av campusområdet i Rovaniemi kombineras bland annat träbyggande och betydelsen av att röra sig till fots.

Publicerad

Problem

Det finns knappt några exempel på praktiska tillämpningar av cirkulär ekonomi på de arktiska områdena. Rovaniemi stad ville modigt börja utvecklas till en expert inom arktisk cirkulär ekonomi och i synnerhet främja byggandet av höghus i trä. På samma gång fanns det ett behov i staden att skapa en ny plan för campusområdet. Staden ville utforska olika sätt att främja den cirkulära ekonomin i praktiken genom planläggning och stadsplanering.

Lösning: Rovaniemi träcampus

Rovaniemi stad har planerat ett campusområde av trä som inspirerats av den cirkulära ekonomin. I planen fastställs det att nya byggnader och tillbyggnader i huvudsak ska byggas av trä. I partnerskapsplanen möjliggörs bland annat ett studerandehöghus i trä med åtta våningar och hundra bostäder, en tillbyggnad till universitetet och två affärsbyggnader. Höghuset är det första höghuset i trä i Rovaniemi, och det är också ett undersökningsobjekt för Lapplands yrkeshögskola. Campuset planeras som ett användarinriktat område där man i huvudsak rör sig till fots, utarbetar en avfallshanteringsplan på regional nivå och placerar parkeringsplatserna på ett separat parkeringsområde. I parkeringen beaktas elbilar, elcyklar och samutnyttjade bilar.

Verksamhetsmodell och fördelar för kommunen

Genom detta projekt förverkligas Rovaniemis mål att bli en föregångare i arktisk cirkulär ekonomi. Goda exempel är viktiga med tanke på spridningen av cirkulär ekonomi och träbyggande. Rovaniemi kommer att sprida sin goda praxis genom de internationella nätverken där staden är aktiv. Projektet ökar Rovaniemis ekonomiska aktivitet och stärker stadens image som en utvecklare av hållbar utveckling och cirkulär ekonomi.

Fördelar för kommuninvånarna

Universitetet, yrkeshögskolan och deras studerande är en grupp aktörer som är ekonomiskt viktig för staden, och de deltar på ett konkret sätt i denna plan och dessa byggnadsprojekt som tillämpar den cirkulära ekonomin. Områdets företagsaktörers och studerandes färdigheter ökar genom projektet, och dessutom kommer den cirkulära ekonomin att bli en synlig del av campusområdets vardag.

Vad handlar det om?