Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Kampukselle arjen kiertotaloutta kaupunkisuunnittelulla

Arktisten alueiden kiertotalousratkaisut ovat vielä miltei täysin kehittämättä. Rovaniemen kampusalueen uudistamisen suunnittelussa yhdistyvät muun muassa puurakentaminen ja kävelyn rooli.

Julkaistu

Ongelma

Esimerkkejä arktisten alueiden kiertotalouden käytännön sovellutuksista ei juuri ole. Rovaniemen kaupunki halusi lähteä rohkeasti kehittymään arktisen kiertotalouden osaajaksi ja edistämään erityisesti puukerrostalorakentamista. Samaan aikaan kaupungissa oli tarve kaavoittaa kampusalueelle uusi kaava. Kaupunki halusi tutkia keinoja edistää kiertotaloutta käytännössä aluesuunnittelun ja kaavoituksen avulla.

Ratkaisu: Rovaniemen puukampus

Rovaniemen kaupunki on kaavoittanut puurakenteisen kampusalueen, jonka innoittajana on toiminut kiertotalous. Kaavassa määrätään, että uudet rakennukset ja lisärakentaminen tulee tehdä pääsääntöisesti puusta. Kumppanuuskaavassa mahdollistetaan muun muassa sadan asunnon kahdeksankerroksisen puurakenteisen opiskelijakerrostalon, yliopiston lisärakennuksen ja kahden liikerakennuksen rakentaminen.

Kerrostalo on Rovaniemen ensimmäinen puinen kerrostalo, ja se on myös Lapin ammattikorkeakoulun tutkimuskohde. Kampus suunnitellaan käyttäjälähtöiseksi alueeksi, missä liikutaan pääasiallisesti kävellen, tehdään jätehuoltosuunnitelma alueellisella tasolla ja autopaikat sijoitetaan erilliselle paikoitusalueelle. Paikoituksessa huomioidaan sähköautot, sähköpyörät sekä yhteiskäyttöautot.

Toimintamalli ja hyödyt kunnalle

Rovaniemen tavoite olla arktisen kiertotalouden edelläkävijä siirtyy käytäntöön tässä hankkeessa. Hyvät esimerkit ovat tärkeitä kiertotalouden ja puurakentamisen leviämiselle. Rovaniemi aikookin levittää hyviä käytäntöjään kansainvälisissä verkostoissa, joissa se on aktiivinen. Hanke lisää Rovaniemen taloudellista toimeliaisuutta ja vahvistaa kaupungin kestävän kehityksen ja kiertotalouden kehittäjän imagoa entisestään.

Hyödyt kuntalaiselle

Yliopisto, ammattikorkeakoulu ja niiden opiskelijat ovat kaupungille taloudellisesti tärkeä toimijajoukko, jotka ovat konkreettisesti mukana tässä kiertotaloutta soveltavassa kaavassa ja rakennushankkeissa. Alueen yritystoimijoiden ja opiskelijoiden osaaminen lisääntyy hankkeen kautta, minkä lisäksi kiertotalous tulee näkyväksi osaksi kampusalueen arkea.

Mistä on kyse?