Live
Delta i dialoger som omfattar hela Finland gällande naturens betydelse och bevarandet av den biologiska mångfalden!
evenemang

Delta i dialoger som omfattar hela Finland gällande naturens betydelse och bevarandet av den biologiska mångfalden!

Den 9 mars 2022 firas Finlands största Naturdialogdag. Vi bjuder in dig att delta i en konstruktiv diskussion om naturens betydelse och bevarandet av mångfalden.

Vad hindrar oss från att stoppa naturförlusten? Vad betyder naturen för dig?

Vi söker svar på dessa frågor den 9 mars 2022 på Finlands största Naturdialogdag. Målet av dialoger är att få en bättre förståelse för finländarnas mångsidiga relationer till naturen. Varför är de betydelsefulla för olika finländare och vad hindrar oss från att stoppa naturförlusten? Vad skulle få dig, ditt samfund, din organisation eller beslutsfattaren att inspireras av det naturkloka Finland och stoppa naturförlusten?

År 2019 deltog över tusen finländare i över hundra klimatdialoger under loppet av en dag runt om i Finland. Nu har vi för avsikt att upprepa det här under Naturdialogens dag. Sammanfattningen av alla dialoger används som stöd för Sitras visionsarbete Naturkloka Finland 2035. Det är meningen att visionen, som kommer att publiceras på våren, ska vara en realistisk bild av det naturpositiva Finland – ett land där man har lyckats stoppa utarmningen av naturen genom att samarbeta.

I ljuset av naturförlusten är en stor del av våra nuvarande verksamhetssätt, strukturer och tankemodeller destruktiva. För att kunna leva ett gott och meningsfullt liv och hållas friska behöver vi naturen i dess olika former. Naturen i sig är oersättlig för oss allihop. När vi talar om naturen talar vi samtidigt om vårt välbefinnande, vår hälsa och vår ekonomi.

Hur kan man delta?

Att delta är lätt och det kräver ingen stor satsning av den som arrangerar diskussionen. Det viktigaste är att du har viljan att vara med i Finlands största naturdiskussion!

  1. Kombinera naturens betydelse och biologisk mångfald med ett tema som är viktigt för dig, till exempel ”Vad betyder naturen för oss och hur påverkar det bevarandet av den biologiska mångfalden?”, ”Vad betyder naturen för en rovaniemibo/en esbobo/en lahtisbo och hur påverkar det bevarandet av den biologiska mångfalden?”, ”Vad betyder naturen för vår klass/arbetsgemenskap/hobbykrets och hur påverkar det bevarandet av den biologiska mångfalden?”
  2. Anmäl dig som diskussionsarrangör senast den 9 mars 2022.
  3. Du får ytterligare anvisningar per e-post om hur du genomför diskussionen.

Under loppet av dagen kommer vi att i slutet av den här sidan sammanställa en lista över diskussionerna som hålls på olika håll i landet. Sammanfattningen av diskussionerna samlas på webbplatsen Naturkloka Finland 2035 så att alla kan utnyttja dem.

Om du i stället för att arrangera en diskussion vill delta i en naturdialog som diskussionsdeltagare kan du i listan välja ut en dialog som passar dig och delta i den!

Målet med dagen är att hålla ett stort antal dialoger arrangerade av olika aktörer på olika håll i Finland. I dialogerna kan finländarna föra en mångsidig diskussion om naturen, höra varandras åsikter, sänka gränserna mellan olika uppfattningar, inse nya saker, dela med sig av iakttagelser och tillsammans bygga upp visionen om det naturkloka Finland 2035.

Välkommen med! Du behövs!

Följande aktörer har redan anmält sig att arrangera en diskussion den 9 mars 2022. Listan uppdateras fram till dagen för Naturdialogen.

Diskussionsarrangör Tema Mer information
3MC Pohjoiset tunturikarjat -hanke Maatalouden geenivarat. Tapaus alkuperäisrodut luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjänä.
Aalto-yliopisto How should we respond to biodiversity loss as actors and developers in arts, technology and business? Ilmoittaudu keskusteluun (vaatii kirjautumisen)
Aalto-yliopisto Campus as a living lab – konseptin lupaus ja todellisuus: Miten kampusalueesta rakennetaan luonnon monimuotoisuuden kehitystä sekä ilmastonmuutoksen torjuntaa tukevien rohkeiden kokeilujen alusta?
AhlmanEdu
Aktivistimummot Luontosuhteeni välittyminen lapsenlapselle – tietoa vai tunnetta?
Aleksi Lumme Kuinka löytää luottoihmisiä, joiden kanssa vaikeista luontoaiheista voi keskustella kunnioittavasti?
Allergia-, iho- ja astmaliitto ry Mitä luonto merkitsee terveysjärjestössä ja kuinka voimme Allergia-, iho- ja astmaliitossa vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden säilymiseen?
Arctic Marathon Club (AMC) Luonnon merkitys juoksuharrastukselle.
Arkkitehtuurimuseo Yhteinen dialogi Designmuseon kanssa, käynnistää Hyönteispaviljonki-kokonaisuuden
Arktinen keskus, Lapin yliopisto
Art Hub Pikisaari Millainen on sinun luontosuhteesi? Mitä luonto sinulle merkitsee ja kuinka se vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen?
Avoin hallinto, valtiovarainministeriö Mitä luonto merkitsee sinulle ja mitä se merkitsee Suomelle? Dialogi järjestetään 9.3 klo 12.30 alkaen Teamsin välityksellä.
Tilaisuus on suunnattu valtion virkamiehille ja ilmoittautua voi osoitteeseen avoinhallinto@gov.fi
Baltic Sea Action Group BSAG Uudistava viljely ja elonkirjo – kuinka ja miksi viljelijä vaalii luonnon monimuotoisuutta Dialogi järjestetään Carbon Action hiiliviljelijöille
Bildningsalliansen/ SFV Hur kan den fria bildningen bli mer hållbar?
Att vi står inför en hållbarhetsutmaning är ett faktum. Många av oss vill vara med och påverka, men vilka steg ska vi ta för att göra skillnad? Kom med och diskutera den fria bildningens roll för en hållbar framtid.
Anmälningslänk
CSC
Cultura-säätiö Luonto ja me: olemmeko yksimielisiä monimuotoisuudesta? Discussion in person, held in Russian.
Time: Tue 8.3. at 4-7 pm.
For registration please contact anna.sidorova@culturas.fi.
Cultura-säätiö Me ja ympäristö: auttaako luonto rakentamaan yhteenkuuluvuuden tunnetta? Discussion online, held in Russian.
Time: : Thu 10.3. at 3-5 pm.
For registration please contact anna.sidorova@culturas.fi.
Demos Helsinki
Designmuseo
DialogiAkatemia Luonnon merkitys minulle 9.3. klo 17.30.-19.30 (Zoom-alusta), Ilmoittaudu: toimisto@dialogiakatemia.fi
Dodo-ympäristöjärjestö Aktiivisen kaupunkilaisen rooli luontokadon torjumisessa ja elonkirjon rikastaminen kaupunkiympäristössä
Edistysmielisen Keskustapolitiikan Yhdistys EKY ry Millä tavoin luonnon käyttäminen on osa luontosuhdettamme ja minkä siinä pitäisi muuttua?
Elonkierron Ystävät ry Monimuotoisuus ajankohtaisen ruokajärjestelmän kehittämishaasteen näkökulmasta. sirpa.kurppa(at)outlook.com
Eläkeliitto
Eläkkeensaajien keskusliitto Luonnon merkitys ikääntyneelle Dialogin ajankohta poikkeuksellisesti 14.3.
Emergenssi Oy Luontopohjaisten ratkaisujen merkitys luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa
Energiateollisuus Energiateollisuuden biodiversiteettitiekartta Ilmoittautumiset Webropolin kautta
Erätauko-säätiö Ruotsinkielinen kaikille avoin dialogi: Dialog om vårt naturförhållande (yhteyshlö Jonna Similä)Ensimmäinen suomenkielinen, kaikille avoin dialogi: Minun luontosuhteeni (yhteyshlö Anna Väänänen) Erätauko-säätiö
Ethical Markets Media Expanding human food system over-reliant on the planet’s 3% freshwater to included halophyte food plants still ignored, which flourish on degraded lands without fertilizers or pesticides and capture ambient CO2 more efficiently that forests, which must be preserved. hazel.henderson(at)ethicalmarkets.com
Eurooppanuoret Voiko EU pysäyttää luontokadon?
Finlands svenska Marthaförbund Hur gynnas naturen och dess mångfald av att vara martha?
Finnfund Biodiversiteetti Finnfundin toiminnassa: luonnon monimuotoisuuden suojelu ja vahvistaminen sijoituksissa – mitä se tarkoittaa meille nyt ja mitä tulossa?
Going Green Oy Miten matkailuala ja erityisesti Green Key -ympäristösertifikaatin saaneet yritykset voivat edistää luonnon monimuotoisuutta? Tilaisuus on suunnattu vain Green Key -sertifioiduille yrityksille.
Hailuodon kunta
Helsingin diakonissalaitos Kontulassa teema liittyy paikalliseen Kivikon metsään, Kalliossa luultavimmin kaupunkiluontoon ja Kannelmäessä tarkempi teema vielä kiteytyy.
Helsingin Työväenopiston Opistolaisyhdistys Miten luonto vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin? Miten ihminen voi vaikuttaa omaan ympäristöönsä?
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ympäristövaliokunta Mitä luonto merkitsee opiskelijoille, ja mikä saisi yliopisto-opiskelijat innostumaan luontoviisaasta Suomesta ja luontokadon pysäyttämisestä? Ilmoittautuminen Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäsenille eli Helsingin yliopiston opiskelijoille.
Hiilineutraali Lauttasaari 2030 Mitä luonto meille lauttasaarelaisille merkitsee ja kuinka se vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden säilymiseen?
IHME Helsinki Mitä luonto merkitsee taiteen kokijalle? Kuinka taiteen piirissä voidaan vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen? Ilmoittautumistiedot julkaistaan taidetta, tiedettä ja ilmastotyötä yhdistävän nykytaideorganisaatio IHME Helsingin verkkosivuilla  11.2.2022 mennessä.
Ikivihreät ry Luonnonmonimuotoisuuden säilyttäminen maaseudulla ja kaupungissa. Mitä se meiltä edellyttää? Yhdistyksen jäsenille. Etätoteutus, 2-3 tuntia keskustelua.
Ilmailuliitto Lintuperspektiivi luontoon
Imatran kaupunki Miten erä- ja luontokulttuurimuseo voi vahvistaa luontosuhdetta laajennetun todellisuuden,
luonnon virkistyskäytön ja ennallistamisen kannalta.
 9.3 klo 17.30 Teamsin välityksellä
Infra ry
InnoOk-osuuskunta ja Kestävä Kaijonharju -projekti Miten lähiöiden luontoa voisi suojella ja miten saada ihmiset näkemään paremmin sen arvo? Entä miten lähiöistä löytyvät luontohelmet voisi tuoda paremmin esille? Ilmoittautumiset tapahtuman Facebook-sivulla
Insta Automation Oy
Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö (Itla) Koululaisten luontodialogit – luonnon merkitys luokallemme ja kuinka se vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Kohderyhmänä ovat opettajat oppilasryhmineen. Lisätiedot anna.haggman(a)itla.fi
Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia Vad betyder naturen för dig och för hållbara Jakobstadsregionen. Hur inverkar det på bevarandet av den biologiska mångfalden?
Kaivosteollisuus Kaivokset ja luonto – mitä voimme tehdä paremmin?
Kalevi Sorsa -säätiö
Kansalaisfoorumi
Karhun Talo Suomalaisten animistisen luontosuhteen eheytyminen nykypäivänä.
Kemianteollisuus ry
Keskustanuoret Miten vahvistaa nuorten luontosuhdetta?
Kokoomuksen ympäristöverkosto Luontosuhteiden kirjo poliittisessa päätöksenteossa
Korkeasaaren eläintarha Mitä luonto ja sen monimuotoisuus merkitsee Korkeasaaren eläintarhan vierailijoille?
Kudelma – Kokonaisvaltaisen ja kestävän systeemisen muutoksen verkosto Kokonaisvaltainen luontosuhde Keskusteluun kutsutaan ympäristötieteiden ja vastaavien alojen opiskelijoita.
Lahden kaupunki
Lahden Yliopistokampus What does nature and biodiversity mean to us? How does this affect our knowledge, research and teaching, or our role in the society?
Lapin liitto Mitä Lapin luonto merkitsee matkailulle ( yrittäjille ja matkailijoille) ja mitä matkailu voi tehdä luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Ilmoittautumislinkki
Lappeenrannan kaupunki – Mitä luonto minulle merkitsee?
– Luonto arjessani
– Mitä luonto antaa minulle ja Mitä minä annan luonnolle?
Keskusteluun kutsutaan kaupungin asukkaita
LC Rovaniemi/Petronella ry Luonnon merkitys pohjoisen asukkaille
Luontokunnat-verkosto Luontoviisas kunta Luontokunnat-verkoston jäsenille.
Luonto-Liiton Hämeen piirin Ekokipinä-hanke Mitä luonto merkitsee nuorille ja mikä meitä estää pysäyttämästä luontokatoa? Mikä saisi ihmiset innostumaan luontoviisaasta Suomesta ja luontokadon pysäyttämisestä?
Maa- ja kotitalousnaisten MKN maisemapalvelut Laiduntamisen merkitys luonnon monimuotoisuudelle
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Luonto arjen työssämme katariina.latva(at)mtk.fi
Maaseudun Sivistysliitto Luonnon monimuotoisuus maaseudun ja kylien voimavaraksi Keskustelu todennäköisesti Teamsin välityksellä.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö Isovanhemmat luontosuhteen roolimalleina – miten suhde luontoon välittyy sukupolvien ketjussa? Ilmoittautumiset 23.2. mennessä sähköpostitse osoitteeseen markus.mattssson(AT)mll.fi.
Meidän metsämme-työryhmä Mitä metsäluonto meille merkitsee? Mikä metsäluonnon monimuotoisuutta uhkaa ja miten sitä torjumme?
Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia Kestävän luontomatkailun mahdollisuudet Etelä-Savon alueella IlmoittautumislomakeVapaa ilmoittautuminen kaikille Etelä-Savon luontomatkailun tulevaisuudesta kiinnostuneille.Osallistujia otetaan max. 24. Tämän jälkeen ilmoittautumislomake sulkeutuu.
Nomaji maisema-arkkitehdit Monimuotoisuuden arvo kaupunkikortteleissa. Ilmoittautumislinkki
Nuoret biodiversiteettivaikuttajat -verkosto Mitä luonto merkitsee nuorille ja mikä innostaisi nuoria pysäyttämään luontokatoa?
Nuoret ja ympäristötunteet -hanke Nuorille suunnattu keskustelutuokio, jossa on pyrkimyksenä pohtia omaa luontosuhdetta ja luonnon merkitystä kirjallisuuden tukemana. Tiedot tarkentuvat viikolla 6-7.
Näkövammaisten liitto Luonnon ja näkövammaistyön suhde
Omställning Österbotten Biologisk mångfald och naturens betydelse på det personliga och lokala planet.
Opetushallitus Järjestää keskustelun 16.5.
Oulun yliopisto
Pesäpuu ry Nuorten kokemuksia luontosuhteesta ja sen merkityksestä lastensuojelun sijaishuollossa
Pielisen Tietäjäkeskus ry Mitä väkevä yhteys luontoon tarkoittaa ja miten sen avulla voidaan tukea luonnon monimuotoisuutta? Ilmoitetaan myöhemmin
Pirkanmaan liitto Kuinka monimuotoistamme luontoa työssä, teoissa ja takapihoilla?
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto Pohjoismaiset äänet nuorten luontosuhteesta ja tulevaisuuden kuluttamisesta Ilmoittautumislinkki
ProAgria
Pro Lapinlahti mielenterveysseura Ry Mitä lähiluonto minulle merkitsee? Facebook tapahtumakutsu
Public Action ry
Ramboll Finland Oy Luontopääoma liiketoiminnassa
Rovaniemen Kansalaistalo Mitä luonto merkitsee rovaniemeläiselle? Tapahtumapaikka: Rovaniemen Kansalaistalo.
Rovaniemen kaupunki Mitä luonto merkitsee ikäihmisille?
Savonia-ammattikorkeakoulu ja Nuorisokeskus Metsäkartano Ilmasto- ja ympäristöturvallisuus (ml. ilmasto- ja ympäristösovittelu). Jyri Wuorisalo
Savonia-ammattikorkeakoulu
jyri.wuorisalo(at)savonia.fi
https://ilmastoturvallisuus.savonia.fi/
Siemenpuu-säätiö Miten voisimme edistää ”kanssaelävän luonnonsuojelun” mallia, jossa ihmisen ja luonnon välistä vastakkainasettelua voitaisiin vähentää? Ilmoittautumislinkki
Sitowise Miten maksimoimme luonnon arkiympäristössä? Ilmoittautumiset.
Sitra  Mitä luonto merkitsee sitralaisille?
Sivistysliitto Kansalaisfoorumi Mitä luonto merkitsee kulttuuritoimijoille? https://kansalaisfoorumi.fi/tapahtuma/eratauko-dialogi-mita-luonto-merkitsee-kulttuuritoimijoille/
STTK Alustavana aiheena ”Metsä työpaikkana” tai ”Työtä metsästä”
Suomen Kestävyyspaneeli, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Nuorten Agenda2030 Nuorille suunnattu työpaja: Monimuotoisen luonnon merkitys kestävyysmurroksessa. Miten sinä ymmärrät luonnon roolin matkalla kohti kestävää tulevaisuutta? Minkä toivot muuttuvan, että luontokato saadaan pysäytettyä? Millaiset tarinat saisivat meidät innostumaan luontoviisaasta Suomesta ja pysäyttämään luontokatoa?
Suomen Latu
Suomen Lions-liitto ry/Leijonat puhtaan veden puolesta -työryhmä Minä ja luontosuhteeni. Pääkysymyksiä: Mitä luonto minulle merkitsee? Miltä luonto minusta tuntuu? Mitä voin tehdä luonnon hyväksi? Ilmoittautumiset
Suomen Luonto- ja ympäristökoulujen liitto
Suomen luonnonsuojeluliitto, Etelä-Savon piiri ry Luontomaakunta Dialogi järjestetään perjantaina 11.3. klo 12:00
Suomen Metsäyhdistys
Suomen Operaatio Libero ry Luonnon kestävä käyttö suhteessa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.
Mitä luonto merkitsee? Miten luontoa voidaan hyödyntää vastuullisesti luontoarvot huomioonottaen
Suomen Partiolaiset Partio luontoviisaana vaikuttajana: roolimme luontokadon pysäyttämisessä
Suomen Säteilyturva ry Hyönteisten ja lintujen kannan pienenemiseen vaikuttaneista tekijöistä turhan vähälle huomiolle on jäänyt (tukiasemien) mikroaaltokuomituksen  vaikutukset.Keskustelua Ympäristöministeriön ”Pölyttäjien tila Suomessa – Kansallista pölyttäjästrategiaa tukeva taustaselvitys” -raportista ja siihen Suomen Säteilyturva Ry:n jättämästä lausunnosta. 1. Kurkkaa ensin tapahtumasivu: https://sust.fi/sitran-luontopaiva-ke-9-3-2022-sust-mukana/ . Siellä lisätietoa.2. Ilmoittaudu sivulla olevan ohjeen mukaan Zoom-istuntoon.3. Vähän ennen 9.3.2022 tapahtumaa saat Zoom-linkin ja voit ottaa osaa online-tapahtumaan.
Suomen Tieyhdistys Tienpidon keinoja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen Tapahtumaan on vapaa pääsy. Teams-linkin saaminen edellyttää kuitenkin ilmoittautumista.
Ilmoittautuminen avautuu 7.2.2022
Suomen Vanhempainliitto
Tampereen Ammattikorkeakoulu Mitä luonto merkitsee yhteisömme jäsenille ja kuinka se vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden säilymiseen? Keskustelu tarkoitettu Proakatemian tiimiyrittäjille
Tampereen ja Sääksmäen ev.lut. seurakunnat Mitä luonto ja sen monimuotoisuus meille merkitsee? Ilmoittautuminen päättyy sunnuntaina 6.3. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki ja -ohjeet maanantaina 7.3.2022.
Tampereen kaupunki Mitä luonto merkitsee Peltolammi- Multisillan asukkaille?
Tampereen yliopisto Mitä minulle tarkoittaa luontoyhteys ja sen syveneminen? Ilmoittautuminen sähköpostilla
santtu.merjanaho(at)tuni.fi
Teknologian tutkimuskeskus VTT Mitä luonto meille merkitsee? Kuinka luonnon monimuotoisuus tulisi huomioida  tuotteiden ja teknologioiden kehitysprojekteissa?
Tilastokeskus Luonto tilastoissa – mitä tilastot kertovat suomalaisten luontosuhteesta Ilmoittautumislinkki
Trado Innovations Oy Kuinka paljon esimerkiksi Salpausharju voidaan poistaa? Mitä muuta kuin hiekkaa poistuu?
Suomen lukuisia kallioita louhitaan erilaisempiin käyttöihin. Kuinka paljon voidaan louhia vaikuttamatta luontoympäristöömme? Mitä muuta katoaa louhinnan vuoksi?
juhani.sirkia(at)outlook.com
Turun kaupunki Ilmoittautumislinkki tulee myöhemmin. Siihen asti voi olla yhteydessä heli.huuskonen(at)turku.fi
Tuusulan kunta Avoin kuntalaisdialogi, ilmoittautuminen osallisuus(at)tuusula.fi
Utbildningsstyrelsen
Vantaan ammattiopisto Varia Millainen on luontoviisas Suomi ja miten luontokato pysäytetään? Mitä tekemistä tällä on ammatillisen koulutuksen kanssa? Mitä näkökulmia tästä nousee Varian toteutussuunnitelmien ympäristövastuun päivitystyöhön? Varian / Vantaan kaupungin sisäinen tilaisuus.
Varsinais-Suomen liitto / Valonia Mitä luonto merkitsee varsinaissuomalaiselle? Kuinka voimme vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden säilymiseen Varsinais-Suomessa?
Varsinais-Suomen Tieteen ja Teknologian vihreät VarsViite ry Miten teknologian ystävä voi olla myös luonnon ystävä?
Vastuullinen matkailu- ja vapaa-ajanmedia Valpas Luonnon monimuotoisuus ja matkailu / Mitä luonto merkitsee matkailulle
YK-nuoret Mitä luonto merkitsee nuorille rauhanrakentajille ja kuinka se vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen?
Ympäristöjohtamisen yhdistys YJY ry Päivittyy myöhemmin
Y-Säätiö Elonkirjotalo – miten rakentaa luonnon monimuotoisuutta edistäen? Alustava ilmoittautuminen: Elonkirjotalo – miten rakentaa luonnon monimuotoisuutta edistäen?

Läs mer:

Sitras visionsarbete Naturkloka Finland 2035

Vad handlar det om?