Luontoviisas Suomi 2035 -visio

Kevään 2022 aikana rakennamme yhteistyössä kansalaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa vision luontoviisaasta Suomesta. Visio pyrkii luomaan toivottavan ja todenmukaisen kuvan vuodesta 2035, jolloin olemme saaneet pysäytettyä luontokadon Suomessa yhteistyöllä ja laajalla keinovalikoimalla.

Mistä on kyse?

Luonto on meille elinehto, ja siksi sen turvaaminen on meille kaikille keskeisen tärkeää. Jotta luontokadon pysäyttäminen olisi mahdollista, meidän täytyy muodostaa yhteinen näkymä ja visio siitä, miltä luontopositiivinen tulevaisuus voisi näyttää. Luontokadon pysäyttämiseksi iso osa nykyisistä toimintatavoistamme, rakenteista ja ajattelumalleistamme on korjattava. Nyt muodostettava visio on perusta, jonka varaan muutos voidaan rakentaa.

Tavoiteltava muutos on mittava ja kokonaisvaltainen. Muutoksessa tulee sovittaa yhteen esimerkiksi suhteemme luontoon, talouden rakenteet, kulutustottumuksemme, koulutusjärjestelmämme sekä sivistyskäsityksemme. Mukaan tarvitaan kaikki: niin aikuiset, lapset ja nuoret kuin valtio, kunnat ja yritykset kaikilta toimialoilta.

Kokonaisvaltainen muutos ei tapahdu hetkessä. Sen saavuttamiseksi tarvitsemme pitkäjänteistä työtä: yhteinen visiomme kuvaa Suomea vuonna 2035. Suomi tavoittelee myös hiilineutraaliutta samaan vuoteen mennessä. Haluamme, että visio on osa suurta suomalaista tiekarttaa kohti parempaa huomista.

Miten voin osallistua?

Pyrimme ottamaan visiotyöhön mukaan mahdollisimman laajan joukon eri näkökulmia suomalaisesta yhteiskunnasta ja taloudesta. Olemme yhteydessä moniin keskeisiin järjestöihin, yrityksiin ja muihin sidosryhmiin. Lisäksi järjestämme keväällä 2022 kaikille kansalaisille avoimia keskustelutilaisuuksia luonnosta, sen merkityksestä ja sen tulevaisuudesta. Luontoviisas Suomi 2035 -visio rakentuu tämän yhteistyön pohjalta.

Sitra koostaa luontovisiotyöstä tekstimuotoisen julkaisun keväällä 2022. Sen lisäksi pyrimme herättämään keskustelua luonnon monimuotoisuuden kokonaisvaltaisesta merkityksestä ihmiselle, taloudelle ja yhteiskunnalle muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Mikä on hankkeen aikataulu?

Järjestämme keskustelutilaisuuksia ja käymme vuoropuhelua mainittujen keskeisten sidosryhmien kanssa talven ja kevään 2022 aikana. Luontoviisas Suomi 2035 -visio julkaistaan eri muodoissaan loppukeväästä 2022.

 

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?