Luontoviisas Suomi 2035 -visio

Päättynyt hanke 12/2021–6/2022 

Vuoden 2022 keväällä järjestettiin yli sata luontodialogia kymmenillä paikkakunnilla eri puolella Suomea. Suuri luontodialogi oli osa Sitran työtä luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi ja luontoviisaan Suomen visioimiseksi yhdessä suomalaisten kanssa.

Mistä on kyse?

Luonto on meille elinehto, ja siksi sen turvaaminen on meille kaikille keskeisen tärkeää. Jotta nyt tapahtuvan luontokadon pysäyttäminen olisi mahdollista, meidän täytyy muodostaa yhteinen näkymä ja visio siitä, miltä luontopositiivinen tulevaisuus voisi näyttää.

Mittavassa ja kokonaisvaltaisessa muutoksessa tulee sovittaa yhteen esimerkiksi moninaiset luontosuhteemme, talouden rakenteet, kulutustottumuksemme, koulutusjärjestelmämme sekä sivistyskäsityksemme. Mukaan tarvitaan kaikki: niin aikuiset, lapset ja nuoret kuin valtio, kunnat ja yritykset kaikilta toimialoilta. On tärkeää, että kaikki tunnistavat oman paikkansa yhteisessä tulevaisuudennäkymässä ja löytävät omat keinonsa osallistua luonnon vahvistamiseen.

Mitä saatiin aikaan?

Organisoimme keväällä 2022 Suuren luontodialogin, jossa eri puolilla Suomea järjestettiin lopulta yhteensä yli sata dialogia luonnosta, sen merkityksestä ja luontokadon pysäyttämisestä. Teetimme dialogeista kattavan yhteenvedon, jonka julkaisimme toukokuussa.

Keitä oli mukana?

Suuren luontodialogin keskustelujen 95 järjestäjää olivat kirjava joukko toimijoita yhteiskunnan eri saroilta – mukana oli esimerkiksi järjestöjä, liittoja, kuntia, elinkeinoelämän edustajia ja oppilaitoksia. Keskusteluihin osallistui yhteensä noin 800 henkilöä 82 paikkakunnalta.

Mitä seuraavaksi?

Luontoviisas Suomi 2035 -hanke on päättynyt, mutta Sitran työ luontoviisaan tulevaisuuden rakentamiseksi jatkuu uusissa projekteissa. Suuri luontodialogi tarjoaa arvokasta syötettä jatkotyöhön.

Ota yhteyttä
kuvassa Sitran Timo Lehesvirta
Puheenvuoro

Kurkkaa tulevaisuuteen – Miltä näyttäisi luontoviisas Suomi 2035?

kuvassa Sitran Timo Lehesvirta
Puheenvuoro

Luontokokous alkaa, kaikkialla

kuvassa Sitran Timo Lehesvirta
Puheenvuoro

Yhteinen luontotiimimme

Luontosuhde julkistustilaisuuden kuvituskuva
uutiset

Kysely: Lähes 90 prosenttia suomalaisista pitää luontoa itselleen tärkeänä – erilaisia luontosuhteita on laaja kirjo, ei yhtä ainoaa oikeaa

Kuvassa Suomen kartta sekä ihmisiä ja eläimiä
uutiset

Muistio: Luontosuhteemme ovat murroksessa

uutiset

YK:n ilmasto- ja luontokokoukset: Sitran asiantuntijat median käytettävissä  

kuvassa kolme ihmistä hyppää korkeushyppyä kahden riman yli
uutiset

Selvä enemmistö kunnista on asettanut ilmastotavoitteen, luontotavoitteet paljon harvinaisempia

Mistä on kyse?