Suuri luontodialogi

Maaliskuussa 2022 järjestetyssä Suuressa luontodialogissa keskusteltiin luonnon merkityksestä ja luontokadon pysäyttämisestä kymmenillä paikkakunnilla eri puolella Suomea. Rakentavan luontokeskustelun tulee jatkua ja jalostua: keskustelun järjestämiseen tarvittavat materiaalit ovat edelleen kaikkien hyödynnettävissä.

Mistä on kyse?

Hyvinvointimme, talousjärjestelmämme ja koko yhteiskuntamme ovat täysin riippuvaisia luonnosta. Luonto kuitenkin köyhtyy huolestuttavaa vauhtia niin Suomessa kuin maailmallakin, ja siksi luonnon monimuotoisuuden varjeleminen onkin yksi aikamme keskeisimpiä haasteita.

Keskustelu luonnon ja sen monimuotoisuuden ympärillä on ollut viime aikoina kärjistynyttä. Luonto on suomalaisille tärkeä, mutta usein eri syistä. Voimme pysäyttää luontokadon ainoastaan yhteistyöllä, ja se edellyttää myös eriävien näkökulmien kuuntelua ja ymmärrystä. Rakentava, dialoginen keskustelu auttaa meitä paitsi hahmottamaan omaa suhdettamme luontoon, myös rakentamaan luottamusta erilaisten ihmisten, yhteisöjen ja näkökulmien välille.

Tästä syystä Sitra kutsui maaliskuussa 2022 suomalaiset käymään rakentavaa keskustelua luonnosta, sen merkityksestä ja luontokadon pysäyttämisestä. Suuressa luontodialogissa yli sataan keskusteluun osallistui yhteensä noin 800 ihmistä kymmeniltä eri paikkakunnilta ympäri Suomen.

Suuren luontodialogin tavoitteena oli herättää rakentavaa keskustelua ja syventää ymmärrystämme suomalaisten moninaisista luontosuhteista. Keskustelujen yhteenveto luo myös pohjaa Sitran Luontoviisas Suomi 2035 -visiolle.

Mitä saatiin aikaan?

Sitra tuotti yhteistyössä DialogiAkatemian kanssa erilaisia tukimateriaaleja (katso infoboksi jutun lopussa), joilla luontodialogin järjestäminen pyrittiin tekemään mahdollisimman helpoksi. Materiaalit olivat vapaasti kenen tahansa käytettävissä, ja Sitra kannustikin kaikkia suomalaisia osallistumaan Suureen luontodialogiin. Lisäksi laaja joukko toimijoita yhteiskunnan eri osa-alueilta kutsuttiin mukaan suoralla kutsulla.

Järjestäjät lähettivät maaliskuussa 2022 käydyistä keskusteluista laaditut tarkat kirjaukset Sitralle ja niistä teetettiin kattava yhteenvetojulkaisu Suuri luontodialogi – Meissä jokaisessa elää monta luontosuhdetta, joka julkaistiin toukokuussa 2022.

Kuka oli mukana?

Sitra toteutti Suuren luontodialogin yhdessä DialogiAkatemian kanssa. Luontodialogeja oli järjestämässä monipuolinen joukko toimijoita yhteiskunnan eri osa-alueilta: oppilaitoksia, kaupunkeja, ympäristöjärjestöjä, yritysten ja elinkeinoelämän edustajia, poliittisia järjestöjä ja yksityishenkilöitä.

Suuren luontodialogin yhteenvedon laativat KTT Elina Henttonen (Valtaamo Oy), TT, FM Kai Alhanen ja Janne Kareinen (Aretai Oy/DialogiAkatemia).

Voinko vielä järjestää oman luontodialogin?

Ehdottomasti! Voit hyödyntää keskustelun järjestämisessä materiaaleja, jotka löydät listattuna alta ja tarkemmin tästä PDF-tiedostosta. Huomaathan, että materiaalit on laadittu Suurta luontodialogia varten, mutta voit muokata niitä omaan luontodialogiisi sopiviksi.

Ota yhteyttä
julkaisut

Suuri luontodialogi

uutiset

Luontosuhteen vahvistamista, arjen valintoja, lisää yhteistyötä – Yli sata dialogia etsi ratkaisuja luontokadon pysäyttämiseen

Mitä luonto meille merkitsee?
uutiset

Suuri luontodialogipäivä kokosi sadat suomalaiset puhumaan luonnosta: Lähes 130 rakentavaa keskustelua ympäri maata

artikkelit

Suuri luontodialogipäivä sai innostuneen vastaanoton – 95 % järjestäjistä kokee, että luontokeskusteluja tulisi järjestää jatkossakin

Keskustelutilaisuus

Tule mukaan koko Suomen kattaviin dialogeihin luonnon merkityksestä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä!

keskiviikko, 9.3.

Mistä on kyse?