Live
Kompetensens tid-forumen i regionerna våren 2021

Kompetensens tid-forumen i regionerna våren 2021

Hur kan vi samarbeta effektivare för attraktiva regioner, då situationerna och behoven i regionerna blir allt mer olika? Hur kan vi lära oss tillsammans, öka vår förändringsförmåga och få tillräckligt med experter i regionen?

Kuva: Anu Paajanen

Kompetensens tid-forumen i regionerna sammanför representanter för företag, läroanstalter, organisationer och offentliga aktörer samt beslutsfattare i regionen till en dialog och för att påskynda regionens förmåga att förnyas genom samarbete.

Forumet är startskottet för ett årslångt samarbete, där Sitra påskyndar och stödjer förnyelsen av kompetens och aktörernas förmåga att förändras tillsammans inom nio områden på olika håll i Finland. Sitra faciliterar även arbetet vid forumen.

Forumet är en serie med tre evenemang, under vilka deltagarna skapar en delad uppfattning om behov, projekt och verksamhetsmiljö gällande kompetens och samarbete i regionen. De två timmar långa evenemangen anordnas via Zoom-webbplattformen. Forumen är för inbjudna gäster.

Livskraft genom gemensam förnyelse!

Tidtabell för forumen

TAVASTEHUS
25.2., 25.3. och 22.4.
ÖVRE SAVOLAX
2.3., 7.4. och 4.5.
BRAHESTADSREGIONEN
3.3., 31.3. och 29.4.
KAJANALAND
17.3., 14.4. och 28.4.
SÖDRA SAVOLAX
9.3., 6.4. och 4.5.
Seinäjoki och Ilmola
30.3., 20.4. och 26.5.
LAPPLAND
16.3., 8.4. och 11.5.
EGENTLIGA FINLAND
16.3., 8.4. och 11.5.
BIRKALAND
24.3., 15.4. och 20.5.

Vad handlar det om?