Live
WCEFonline program

WCEFonline program

WCEFonline består av sex självständiga sessioner med inlägg, paneldiskussioner och möjligheter att nätverka. Det är ett toppevenemang för alla som är intresserade av cirkulär ekonomi.

Evenemanget erbjuder företagsledare och beslutsfattare olika perspektiv på de risker och möjligheter som resursberoende medför. Sessionerna behandlar möjligheterna att bygga upp resilient Resiliens Människors och sammanslutningars förmåga att agera i föränderliga förhållanden, bemöta störningar och kriser samt återhämta sig från dem. Till exempel ett samhälles förmåga att återhämta sig efter ett krig, naturens förmåga att återställa balansen i ekosystemen. Öppna termsidan Resiliens affärsverksamhet med hjälp av cirkulär ekonomi Cirkulär ekonomi Ekonomisk modell där man inte ständigt producerar mer saker, utan konsumtionen bygger på att använda tjänster: dela, hyra och återvinna istället för att äga. Materialen förstörs inte i slutändan, utan de blir hela tiden till nya produkter. Öppna termsidan Cirkulär ekonomi , den hållbara finansieringens nyckelroll och staternas möjligheter att främja den cirkulära ekonomin.

Sessioner behandlar olika aspekter på omstarten av ekonomin och bygget av en resilient cirkulär ekonomi. Du får dessutom ta del av inspirerande lösningar för cirkulär ekonomi runt om i världen. Alla sessioner modereras. De leds av Sitra och våra samarbetspartner.

Evenemanget genomförs på engelska.

Rekomenderad

Läs mer.

Vad handlar det om?