Live
World Circular Economy Forum 2021
evenemang

World Circular Economy Forum 2021

  • 13.09.2021 kl. 9:00 f m - 15.09.2021 kl. 9:00 e m
  • Online

Årets främsta evenemang för cirkulär ekonomi, World Circular Economy Forum, anordnades 13-15 september 2021 i Toronto, Kanada. Det här var första gången som det årliga forumet arrangerades i Nordamerika.

WCEF2021 byggde på de föregående evenemangen och fokuserade på de genomgripande frågor och diskussionsämnen som är centrala för den ekonomiska återhämtningen och omställningen till en cirkulär ekonomi. Evenemanget förde samman företagsledare, politiker och experter som diskuterade och identifierade de avgörande åtgärderna och förändringarna som behövs på systemnivå för att skapa förutsättningar för en blomstrande global cirkulär ekonomi som bidrar till att FN:s globala mål för hållbar utveckling nås.

Läs mera på evenemangets officiella webbsidor wcef2021.com.

Titta på evenemangets inspelningar på Youtube:

Vad handlar det om?