Live
World Circular Economy Forum 2021

World Circular Economy Forum 2021

  • 13.09.2021 kl. 9:00 f m—15.09.2021 kl. 9:00 e m
  • Online

Årets främsta evenemang för cirkulär ekonomi, World Circular Economy Forum, anordnas 13-15 september 2021 i Toronto, Kanada. Det här är första gången som det årliga forumet arrangeras i Nordamerika.

WCEF2021 bygger på de föregående evenemangen och fokuserar på de genomgripande frågor och diskussionsämnen som är centrala för den ekonomiska återhämtningen och omställningen till en cirkulär ekonomi. Evenemanget för samman företagsledare, politiker och experter som kommer att diskutera och identifiera de avgörande åtgärderna och förändringarna som behövs på systemnivå för att skapa förutsättningar för en blomstrande global cirkulär ekonomi som bidrar till att FN:s globala mål för hållbar utveckling nås.

Läs mera på evenemangets officiella webbsidor wcef2021.com.

Titta på evenemangets inspelningar på Youtube:

Vad handlar det om?