nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

4 exempel på hur man kan leva ett hållbart liv

Klimatkrisens allvar har betonat behovet av att minska vårt personliga koldioxidavtryck. Sitra har kartlagt fyra exempel på vägar som människor kan ta för att göra sitt vardagsliv mer hållbart.

Författare

Heli Nissinen

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra

Publicerad

Den klimatkris vi står inför ställer krav på oss alla att minska vårt koldioxidavtryck. Det kräver att vi alla agerar. Sättet vi lever på, reser och äter samt vad vi köper har stor påverkan på miljön.

En hållbar livsstil innebär inte att vi alla måste leva våra liv på samma sätt. Det finns många val vi kan göra och vägar att välja bland. För att kartlägga dessa olika vägar har Sitra tillsammans med Demos Helsinki visualiserat fyra alternativa livsstilar som bidrar till att uppnå målen för 2030. Rapporten ”Vägar till en 1,5 graders livsstil fram till 2030” tittar på hur dessa val påverkar livet för fyra olika fiktiva karaktärer med mycket olika livsstil, värderingar och motivation.

”Alla de personer som användes som exempel i vår rapport kunde minska sitt koldioxidavtryck betydligt fram till 2030”, säger Markus Terho, ledande expert på Sitra.

”Betydande minskningar av koldioxidavtrycket är möjliga, oavsett hur olika våra livsstilar och vår motivation är. Det centrala är hur samhället gör det möjligt för människor att förändras”, fortsätter Terho.

De fyra fiktiva karaktärerna, Taina, Alex, Henrik och Hilma, behöver olika typ av stöd, olika produkter och olika kommunikationssätt, i och med att deras värderingar och motivation skiljer sig åt så mycket. Det de har gemensamt är att de alla behöver känna att övergången är rättvis.

Vägarna består en rad förändringar i individuellt agerande, samhällelig verksamhet och politiska åtgärder liksom i konsumtionsval och teknologier. De förändringar som beskrivs motiveras inte enbart av klimatmedvetenhet utan sker som en organisk del av de liv de här människorna lever: de växer upp, flyttar till en ny lägenhet eller börjar med en ny hobby och så vidare. Med rätt förutsättningar kan dessa stunder av förändring gå i hållbar riktning. Det kan dock endast ske med politiska åtgärder som leder till förändring och tillgängliga koldioxidsnåla kommersiella val som passar varje livsstil och blir standardalternativet.

Hålla sig inom 1,5-gradersmålet för global uppvärmning

IPCC-rapporten 2018 gjorde klimatdebatten mer brådskande: att hålla sig inom 1,5-gradersmålet för global uppvärmning är fortfarande möjligt men kräver åtgärder inom det följande årtiondet. 1,5-gradersmålet innebär att inom så lite som 11 år, 2030, kommer den genomsnittliga finska livsstilens koldioxidavtryck att behöva minska från nuvarande 10 tCO2e till 2,5 tCO2e.

Vad handlar det om?