uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Neljä reittiä elää kestävällä tavalla

Ilmastokriisi on tässä ja nyt. Siksi meidän jokaisen on kannettava kortemme kekoon. Tutustu neljään esimerkkipolkuun, joilla voimme elää arkeamme nykyistä kestävämmin.

Kirjoittaja

Heli Nissinen

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Ilmastokriisi vaatii meitä kaikkia pienentämään omaa hiilijalanjälkeämme. Se miten elämme ja liikumme ja se mitä ostamme ja syömme vaikuttaa merkittävästi ympäristöön.

Kestävä elämäntapa ei tarkoita sitä, että meidän jokaisen on elettävä samalla tavalla. Voimme valita useista eri vaihtoehdoista ja poluista. Näiden polkujen kartoittamiseksi Sitra ja Demos Helsinki ovat yhdessä visualisoineet neljä erilaista elämäntapaa, joilla vuoden 2030 tavoitteet voidaan saavuttaa. Raportissa ”Kohti 1,5 asteen elämäntapoja” tarkastellaan näiden valintojen merkitystä neljän fiktiivisen hahmon näkökulmasta, joilla on hyvin erilaiset elämäntavat, arvot ja kannustimet.

Tarvitaan muutoksia yksilöiden, politiikan, kulutustottumusten ja teknologian tasolla.

”Kaikki raporttimme esimerkkihenkilöt pystyivät pienentämään hiilijalanjälkeään merkittävästi vuoteen 2030 mennessä”, toteaa Sitran johtava asiantuntija Markus Terho.

”Jokainen meistä voi pienentää hiilijalanjälkeään huomattavasti riippumatta siitä, miten elämme ja mikä meitä motivoi. Keskeistä on, miten yhteiskunta mahdollistaa elämäntapojemme muutoksen”, Terho huomauttaa.

Tutustu neljään esimerkkihahmoon

Jokaisella selvityksen neljällä fiktiivisellä hahmolla (Alex, Henrik, Hilma ja Taina) on erilaiset arvot ja kannustimet. Siksi he tarvitsevat erilaista tukea ja erilaisia tuotteita. On tärkeä, että jokaisen on koettava muutokset oikeudenmukaisiksi.

Polut muodostuvat muutoksista kulutustottumusten, politiikanteon ja teknologioiden tasolla. Kuvattuihin muutoksiin ei kannusta ainoastaan ilmastotietoisuus, vaan ne ovat oleellinen osa näiden esimerkkihenkilöiden elämänvaiheita: kasvuprosessia, muuttoa uuteen asuntoon, uusia harrastuksia, jne. Otollisissa olosuhteissa nämä muutokset voivat johtaa kestävälle polulle. Tämä edellyttää kuitenkin toimia, joilla mahdollistetaan eri elämäntavoille sopivat muutokset ja vähähiiliset vaihtoehdot.

Ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen

Vuonna 2018 julkaistu IPCC:n raportti antoi uutta pontta ilmastokeskusteluun: Ilmaston lämpeneminen voidaan yhä rajoittaa 1,5 asteeseen, mutta se edellyttää toimia tulevan vuosikymmenen aikana. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi keskivertosuomalaisen on pienennettävä hiilijalanjälkeään nykyisestä kymmenestä hiilidioksidiekvivalenttitonnista (10 tCO2e) 2,5 tonniin vuoteen 2030 mennessä.

Mistä on kyse?