archived
Beräknad läsningstid 4 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Allmänheten röstade fram utmaningen ”Allas kompetens kommer till användning” – nu delas en miljon euro ut till problemlösare

Författare

Heli Nissinen

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Utmaningen ”Allas kompetens till användning” har vunnit i omröstningen inom ramen för tävlingen Ratkaisu 100. Utmaningen handlar om vikten av att ta fram lösningar som gör att man kan identifiera människornas kompetens och utnyttja den bättre.

Tusentals finländare röstade bland fyra alternativ på den utmaning som de tyckte man borde hitta lösningar på under det kommande året. De tre andra utmaningarna utöver det segrande alternativet behandlade omsorg, produktion av närenergi och arbetsliv.

Nu fortsätter tävlingen så att man söker grupper som ska bearbeta utmaningen. Team på tre till fem personer efterlyses att utveckla och bearbeta lösningar på utmaningen i att identifiera och ta tillvara allas kompetens. Tävlingen är således bara i början. Om du vill vara en del av lösningen, ansök om att få komma med.

Kunnandet ses som en väldig resurs för hela Finland

Omröstningen bland allmänheten samlade tusentals röster och var ytterst jämn.

”Allt kunnande är värdefullt för Finland. Alla kan någonting, bara det ges plats och möjlighet att utnyttja kunnandet. Man lär sig genom att göra, gäller också kunskaper i finska. En aktiv människa som håller sig sysselsatt håller sig också frisk, fysiskt och psykiskt”, ansåg en som röstade på det segrande alternativet.

Största delen av dem som röstade framhävde att det är mycket viktigt att kunna identifiera vad folk kan. Många ansåg också att om kompetens inte tas i användning på rätt sätt är det en förlust både för personen själv och för samhället.

”Att identifiera sin kompetens och komma in i arbetslivet är ett viktigt delområde av livet som stöder välfärden i hela samhället”, skrev en annan som röstade.

”Med tanke på framtiden är det av största vikt att vi identifierar allas styrkor och kunskaper. Allas kompetens behövs för att bygga upp en bättre framtid. Också de som arbetar deltid är viktiga. Nyckeln till ett bra liv är att få utföra betydelsefullt arbete inom ett område där man har starka kunskaper”, kommenterade en tredje.

Anmäl ditt team med i tävlingen

Hur ska vi göra för att bättre identifiera och utnyttja allt det vi kan?

Under följande fas i tävlingen, 27.10.2016–13.2.2017, kan team ansöka om att få komma med. Utifrån ansökningarna väljs 20 team till fortsatta intervjuer, och bland dessa väljs 10–15 team. Under tävlingen stöder Sitra teamen i strävan att utveckla sina idéer till konkreta, verkningsfulla och genomförbara lösningar. De bästa teamen belönas med sammanlagt en miljon euro.

Blev du intresserad? Närmare information om tävlingen och anvisningar för ansökning finns i tävlingsprogrammet och på www.ratkaisu100.fi (på finska). Bekanta dig med programmet och skicka ansökan i pdf-format till ratkaisu100.hakemukset@sitra.fi senast 13 februari 2017 kl. 16.00.

För att vi ska nå ut till alla lösningsmakare kommer vi under återstoden av år 2016 att åka till olika orter i Finland för att träffa potentiella tävlare: vi ordnar evenemang i Uleåborg, Rovaniemi, S:t Michel, Åbo och Helsingfors. Vi medverkar också på yrkeshögskolornas evenemang i Tammerfors, Lahtis, Jyväskylä, Joensuu och Kuopio. Läs mer om evenemangen och anmäl ditt deltagande på www.ratkaisu100.fi/tapahtumat

Utmaningstävlingen hyllar 100-åriga Finland och 50-åriga Sitra

Sitra har till uppgift att förutse det kommande och söka nya verksamhetsmodeller för samhället. En utmaningstävling är ett undersökt och beprövat sätt att gripa tag i besvärliga utmaningar och öppna nya tankebanor som hjälper till att lösa komplexa problem. Målet med tävlingen är inte endast att hitta utan också att genomföra lösningarna: att skrida från ord till handling och göra det möjligt att omsätta de segrande innovationerna i praktiken.

”En utmaningstävling är ett utmärkt sätt att ta fram nya innovationer, sätta fart på samarbetet och skapa en lösningscentrerad verksamhetskultur som siktar på framtiden”, konstaterar Sitras överombudsman Mikko Kosonen.

”En utmaningstävling fungerar bäst för komplexa problem där lösningarna förutsätter bred förståelse från olika branscher”, säger Kalle Nieminen, som arbetar med tävlingsprojektet.

”Idealet är att utmaningstävlingen drivs parallellt med det övriga utvecklingsarbetet i samhället och påskyndar förändringarna.”

Ratkaisu 100 utgör en del av programmet för Finlands självständighets 100-årsjubileum och Sitras 50-årsjubileum 2017.

Vad handlar det om?