nyheter
Beräknad läsningstid 6 min

Data och artificiell intelligens erbjuder nycklar till Finlands framgång – nätverket listade metoder som sätter fart på dataekonomin 

Finland har mycket att ta igen gällande övergången till en datadriven ekonomi. Den nya nationella vägkartan för dataekonomi visar riktningen och åtgärderna med vilka vi för framåt finländarnas välbefinnande, den gröna övergången och konkurrenskraften genom att utnyttja data.

Författare

Johanna Kippo

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Med hjälp av data och artificiell intelligens kan vi förbättra kvaliteten på offentliga tjänster samt deras effektivitet och tillgänglighet, och utöver detta även öka den ekonomiska tillväxten. Finland har dock flera utmaningar som måste lösas för att våra bra datalager ska vara av så stor nytta som möjligt.

Den nationella vägkartan för rättvis dataekonomi som nu publiceras har skapats under ledning av Sitra och strävar efter att sätta fart på byggandet av ett samhälle och ekonomi som drivs av data. När den ekonomiska tillväxten saktar ner kräver näringslivet och den offentliga ekonomin också att arbetets produktivitet förbättras.

Aktuell lägesbild och databank inom dataekonomi

”Vi har ett verktyg för Finland som hjälper oss att tillsammans utnyttja de möjligheter som dataekonomi erbjuder. Det erbjuder en aktuell lägesbild av och en omfattande databank för dataekonomins utveckling. Samtidigt visar det oss en gemensam riktning för förändring och vilka åtgärder som krävs”, berättar projektledare Laura Halenius från Sitra.

I arbetet med vägkartan har man identifierat de centrala delområden som kräver förändringar i Finland för att en rättvis dataekonomi ska kunna framskrida. Dessa är reform av affärsverksamheten, utveckling av människoorienterade tjänster, kompetens och finansieringsmodeller samt förstärkning av dataekonomins infrastruktur och EU-påverkan som gäller dataekonomi.

”Data är till stor nytta och därför måste utnyttjande av data vara i fokus även vid regeringsförhandlingarna”, säger Sitras temachef för rättvis dataekonomi Kristo Lehtonen.

Nätverket som deltog i arbetet med vägkartan föreslår ett strategiskt förändringsprogram som sträcker sig över regeringsperioder för att utnyttja de möjligheter som digitalisering, dataekonomi och artificiell intelligens erbjuder och avvärja bland annat cyberhot. Nätverket har listat 3+1 insatser som stöd för regeringsförhandlare. Dessa stöder reformen av Finlands ekonomi med hjälp av data.

I styrgruppen för det omfattande vägkartanätverket medverkar utöver Sitra även Finlands näringsliv, Teknologiindustrin, Företagarna i Finland, Business Finland, VTT, Kommunförbundet, kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, finansministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. De har förbundit sig till att förnya Finland med hjälp av data.

Från digitala produktpass till reform av social- och hälsovårdsdata

Vägkartanätverket har startat mer än 20 reformer som sätter fart på byggandet av en datadriven ekonomi.

Till exempel drivs den gröna övergången framåt med hjälp av pilotprojekt gällande digitala produktpass som genomförs tillsammans med företag. Produktpass erbjuder konsumenter information om produkternas användning, underhåll, råvaror och återvinning. De förbättrar transparensen, samlar information om ansvar och kan underlätta den cirkulära ekonomin.

Inom social- och hälsovårdsbranschen undersöker man vilka möjligheter ett bättre utnyttjande och överföring av social- och hälsodata mellan olika aktörer kan erbjuda den finländska hälso- och sjukvården, forskning och företagen i branschen.

Även reformen av affärsverksamhet stöds med olika förändringsprogram, såsom Business Finlands dataekonomiprogram som delar ut upp till 135 miljoner euro till företag för att sätta fart på utmanande utvecklingsprojekt relaterade till dataekonomi. För företagen sammanställs också kollegiala exempel om utnyttjande av data.

”Praktiska exempel hjälper oss att se hur data kan förnya affärsverksamheten och de offentliga tjänsterna. Vi på Sitra har öppnat en ansökan till en ny lista över de mest intressanta lösningarna inom dataekonomi och söker nu banbrytande lösningar, dvs. produkter, tjänster och verksamhetsmodeller där data används på ett effektivt och rättvist sätt”, berättar Halenius. 

Databank till hjälp vid övervakning av dataekonomins utveckling

Databanken för dataekonomins lägesbild samlar ihop information om dataekonomins framskridande i Finland och i förhållande till Europeiska unionen. En sammanställning av denna information har tidigare inte varit tillgänglig. Företag, den offentliga sektorn, läroanstalter och andra aktörer behöver en föregripande och mer detaljerad utsikt över riktningarna för dataekonomins utveckling så att de på ett bättre sätt kan planera och utveckla sin egen verksamhet och beredskap.

Data är en av framtidens mest värdefulla råvaror och medför betydande ändringar inom alla branscher. Enligt uppskattningar har kommersialiseringen av data ökat inom EU till och med 30 procent per år under detta årtionde. I Finland däremot är tillväxten enligt uppskattningar nästan dubbelt långsammare. Vid kommersialisering av data används data för att skapa ekonomisk nytta.

Den långsammare tillväxten kan antyda att finländska företag har bristfälliga beredskaper att agera inom dataekonomi och producera mervärde för data som tjänster, genom produktifiering eller som byte på marknaden. Temachef för rättvis dataekonomi Kristo Lehtonen anser att vägkartan kan inspirera många aktörer att ta vara på de möjligheter som data erbjuder.

”Företag som utnyttjar data i sin affärsverksamhet rapporterar att deras produktivitet och lönsamhet har ökat. Det finns ändå ingen tid att förlora eftersom även våra konkurrentländer har blivit medvetna om de möjligheter som data medför”, säger Lehtonen.

På Sitras inbjudan deltog över 700 experter från den offentliga, privata och tredje sektorn i arbetet med vägkartan. Den nationella vägkartan för dataekonomi publiceras i Sitra (Östersjögatan 11–13) och på nätet onsdagen den 19 april kl. 13.30. Anmäl dig.

Ta reda på mer

Den nationella vägkartan för dataekonomi: www.datataloudentiekartta.fi (på finska)

Vägkartanätverkets indata för regeringsförhandlingarna: 3 + 1 mål för att sätta fart på tillväxten och hållbarheten med hjälp av data (på finska)

Vad handlar det om?