nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

De första erfarenheterna av pilotförsöket med appen Ketju: Användarna i Vasa var nöjda, teknikens ändamålsenlighet ska analyseras

Testningsfasen i det pilotförsök där anställda på Vasa centralsjukhus testade den s.k. Ketju-appen som utvecklats för digital spårning av personer som utsatts för coronaviruset har nu slutförts. Anställda som deltog i försöket upplevde att det var lätt att använda appen.

Författare

Jukka Vahti

Projekt ledare, Digital makt och demokrati

Publicerad

Pilotförsöket med appen Ketju som utvecklats för spårningen av coronavirusinfektioner inleddes på Vasa centralsjukhus den 18 maj 2020. I pilotförsöket på Vasa centralsjukhus användes tjänsten av ett begränsat antal anställda som i testmiljö simulerade tillfälliga personer. Såväl resultaten av pilotförsöket som den källkod som utvecklats för appen kommer att offentliggöras i sommar och kommer också att kunna tillgodogöras vid utvecklandet av en nationell app. Pilotförsöket lanserades, finansierades och koordinerades av Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

Trettiotre anställda på Vasa centralsjukhus akutpoliklinik och sjukvårdsdistriktets direktör laddade ner en testversion av appen Ketju på sin telefon. Under den andra och tredje veckan av pilotförsöket genomförde man en simulering där fyra personer hade smittats av coronaviruset.

”Det var lätt att ladda ner appen. Jag hade telefonen i min ficka när jag var på jobbet och bokförde samtidigt manuellt jämförelseuppgifter över de kontakter som jag hade med de andra som deltog i pilotförsöket”, berättar akutens avdelningsskötare Tarja Makkonen, som var en av de fyra som simulerade att de hade smittats.

Tarjas kollegor som blev utsatta för en simulerad smitta fick ett meddelande till sin egen telefon om att de hade blivit utsatta för en coronavirusinfektion. Appen skickade ett meddelande bara till de telefoner som hade varit i närheten av Tarjas telefon i en viss bestämd tid.

“Det var intressant att dela i pilotförsöket. Det var lätt att använda appen, och den störde heller inte min telefon ”, säger Makkonen när hon bes beskriva sina känslor efter pilotförsöket. 

Teknikens ändamålsenlighet ska analyseras

Syftet med pilotförsöket var att testa hur den valda tekniken lämpar sig för registrering av möten och hur dessa uppgifter sedan kan tillgodogöras vid spårning av smittfall. I pilotförsöket i Vasa använde man sig av en s.k. distribuerad modell, där man använde sig av DP-3T-teknik. Pilotförsöket i Vasa är bland de första i Europa där man testat en dylik lösning. Appen som användes i pilotförsöket levererades av IKT-bolaget 2M-IT Ab samt programföretagen Reaktor och Futurice samt datasäkerhetsbolaget Fraktal.

Analyserna av den datamängd som insamlades under pilotförsöket har redan inletts och resultat kan väntas senare i juni. I de noggrannare analyserna kommer man att koncentrera sig på att klarlägga i synnerhet hur väl och tillförlitligt den använda tekniken lämpar sig för att upptäcka och registrera möten.

Enligt pilotförsökets ansvariga direktör, Vasa centralsjukhus  datadirektör Pia Wik har man fäst särskild uppmärksamhet vid datasäkerheten, varför exempelvis inga lokaliseringsuppgifter sparades i telefonerna. Under pilotförsöket sparade man heller inga personuppgifter eller använde sig av några patientdatasystem.

”Dataombudsmannen har upplysts om projektet, och när det gäller appen Ketju så är dataskyddet under kontroll”, säger Wik.”

De anställda som deltog i pilotförsöket på sjukhuset var frivilliga och hade också rätt att hoppa av pilotförsöket när som helst under det pågående försöket. Alla smittfall var simulerade och alla mötesuppgifter som insamlades under pilotförsöket raderas genast efter försöket..

Källkoden publiceras öppet

Den källkod som använts i appen ska publiceras öppet för att den ska kunna användas av andra. Direktören för Sitras temaområde för förnyelseförmåga Antti Kivelä säger att både det pilotförsök som genomförs i Vasa och  det pilotprojekt som genomförs i Södra Karelens hälsovårdsdistrikt (Eksote) ger värdefull information om hur smittkedjor kan spåras, men även om utvecklandet av såväl appar, lagstiftning som verksamhetsmodeller.

Sitra är en aktiv framtidsaktör som undersöker och utreder samt engagerar samarbetsparter från olika sektorer i experiment och förnyelser. Sitra har varit med och lanserat, koordinerat och finansierat Vasas pilotförsök med appen Ketju.

”Coronapandemin blir inte den sista gången eller krisen vi överraskas av i vår snabbt föränderliga värld. I och med det måste vi som nation ha kunskap och djärvhet att testa nya koncept och redskap – och således även ha förmåga att lära oss av olika försök och skrida till verket, säger Kivelä.

Tilläggsinformation:

Kimmo Tiira, regional IT-direktör, Vasa sjukvårdsdistrikt, tfn 040 193 5011

Antti Kivelä, ledare för Sitras tema Förnyelseförmåga, tfn 040 482 7435

Jari Nevalainen, 2M-IT Oy:s verkställande direktör, tfn 050 383 9455

Kontakta oss

Vad handlar det om?