nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

De ungas tankesmedja Tankki ordnar kampanj för en hållbar livsstil

Oroar du dig för klimatförändringen och den minskade mångfalden i naturen? Vill du konsumera smartare, men tycker att det finns för många alternativ och att det är svårt att ändra dina vanor? Ingen fara. De ungas tankesmedja Tankki hjälper dig!

Författare

Publicerad

Finlands naturskyddsförbunds och Sitras Tankki lyfter fram en hållbar livsstil under den kampanj i sociala medier som startar den 12 november. Syftet med kampanjen, som planerats av unga, är att minska onödig konsumtion, uppmuntra till att ta väl hand om sådant man redan skaffat sig samt uppmuntra unga att omvärdera sin livsstil i en mer hållbar riktning. Kampanjarbetarna och -funktionärerna består av Tankkis frivilliga unga i åldern 18–25 år. 

”Vi kan helt enkelt inte leva på det här sättet längre. Vår vardag måste förändras, nu eller aldrig”, säger 25-åriga Ville Sormunen från Helsingfors, som deltagit i Tankkis verksamhet. 

Tankki är en tankesmedja riktad till 18–25-åriga unga, som genomförs av Finlands naturskyddsförbund och finansieras av Sitra. Tankesmedjan inledde sin verksamhet i augusti på tre orter: Helsingfors, Jyväskylä och Rovaniemi. 

Medlemmarna i Tankki har under hösten funderat över miljöfrågor med anknytning till konsumtion under handledning av experter inom olika områden. Diskussionsämnena har varierat från vegetarisk mat till utmaningar med anknytning till flygtrafiken och från problemen med snabbmode till det egna förhållandet till naturen. Samtidigt har ungdomarna utvecklat idéer till en kommunikationskampanj för en mer hållbar vardag. 

”Det är de unga som styr i framtiden, och därför görs förändringen mot en mer hållbar vardag inom ramarna för Tankki tillsammans med dem. Det är onödigt att försöka uppmuntra unga till en ekologisk livsstil genom att befalla dem ovanifrån. Unga inspireras bäst av andra unga. Tankki har lockat en fantastisk grupp kunniga unga, som har väldigt mycket kunskap om en hållbar livsstil och är ivriga att förändra världen”, säger Sitras expert Sari Laine. 

Tankki har under hösten fokuserat på tre konsumtionsteman: mat, resor och kläder. Hösten kulminerar i en kampanj som startar idag och som de unga själva har planerat och även genomfört tillsammans med proffs. Det utlovas forskningsbaserad information och strikta ställningstaganden, men det har också varit roligt att vara med i Tankki – och terapeutiskt. 

”Det bästa med Tankki har varit de fina diskussionerna och inlärningsprocessen som helhet. Vår egen kampanj är inriktad på resor, för även om det är härligt att resa innebär det också en enorm belastning av jordens natur”, berättar Ville Sormunen. 

Det har varit fint att få vara med och bygga upp en konsumtionskultur som är bättre för naturen. Vår klädkampanj syftar till att erbjuda alternativ till engångskulturen och det självcentrerade tankesättet. Kläderna är en oundviklig del av vardagen, så det lönar sig att sköta om dem och skaffa dem med eftertanke”, säger 21-åriga Nanni Tuominen, en av Tankkis volontärer. 

Tankkis kampanj startar idag med temat mat, som fokuserar på hållbara konsumtionsval och minskning av matsvinnet. 

”Maten står för över en femtedel av den genomsnittliga finländarens koldioxidavtryck. Vi kan lätt påverka hur vi äter, så en hållbar matkonsumtion är en ytterst central faktor när vi bygger upp en hållbar vardag”, säger den 22-åriga Tankki-deltagaren Susanna Pesonen. 

Tankkis kampanj pågår 12–23 november på både Facebook och Instagram. Man kan också följa Tankkis egen blogg. 

Mer information 

  • Projektkoordinator Hanna Linkola, Finlands naturskyddsförbund, hanna.linkola@sll.fi, tfn 0400 412 575 
  • Expert Sari Laine, Sitra, sari.laine@sitra.fi, tfn 044 355 6707 
  • Sitras projekt för en hållbar vardag tillsammans med organisationer 

Vad handlar det om?