nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Dialogpaus-stiftelsen söker en koordinator

Vi söker en koordinator (50 %) till den nya Dialogpaus-stiftelsen, är du den vi söker?

Författare

Anna Solovjew-Wartiovaara

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Hurra!

Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Sitra, Finska Kulturfonden samt Svenska kulturfonden har bildat den nya Dialogpaus-stiftelsen för att öka dialogen i Finland.

Bakom stiftelsen ligger det arbete som Sitra utfört under 2016–2019 för att utveckla och sprida Dialogpaus-konceptet. Dialogpaus uppstod ur observationen att samhällsdebatten är infekterad, det demokratiska systemet behöver förnyas och behovet av dialog ökar i den komplicerade världen.

Dialogpaus är ett sätt att föra en konstruktiv samhällsdebatt så att man får med människor med olika utgångspunkter jämlikt – och att man även inkluderar dem som ofta lämnas utanför diskussionerna.

Den nya stiftelsen fortsätter och vidareutvecklar det arbete som Sitra gjort samt sammanför organisationer som redan sysslar med dialog i Finland, så att dialogkompetensen får så stor spridning som möjligt.

Nu söker vi en koordinator, 50 %, till stiftelsen

Koordinatorn arbetar som stöd för administrativa uppgifter och projekt. Dessutom arbetar koordinatorn som stöd då evenemang ordnas. Han eller hon koordinerar även utbildarnas nätverk (erbjuder Dialogpaus som en produkt) och kamratnätverket (dialogledare som har använt Dialogpaus). Till koordinatorns uppgifter hör även att uppdatera Dialogpaus-webbplatsen och övriga kommunikationskanaler.

I koordinatorns uppdrag räknas som merit tillförlitlighet, god organisationsförmåga och god kommunikationsförmåga samt goda kunskaper i finska, svenska och engelska.

Uppdraget som koordinator erbjuder dig en möjlighet att bygga din karriärstig och framför allt en särskilt intressant möjlighet att vara med om att bygga ett alldeles nytt Finland. Stiftelsen ger dig mycket ansvar, en möjlighet att utvecklas och en gemenskap som stöder dig i ditt arbete.

Ansökningstiden går ut 10.6.2019

Mer information och ansökningar:

Laura Arikka

Verkställande direktör fr.o.m. 1.6

tfn +358 445 792 686, laura.arikka@gmail.com

Anträffbar per telefon

30.5. kl. 10-15

5.6. kl. 10-12

 

 

 

 

Vad handlar det om?