nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

En ny tjänst öppnas för finländarna med hjälp av vilken var och en av oss kan bromsa klimatförändringen

Statsrådets kanslis nya tjänst för allmänheten, Sitoumus 2050, offentliggjordes i dag vid statsministerns diskussionsmöte om finländska klimatgärningar. I tjänsten Sitoumus 2050 kan var och en utarbeta en personlig plan och förbinda sig att halvera sin klimatpåverkan. Bakgrunden till den nya, unika tjänsten är Sitras livsstilstest som har tagits över 500 000 gånger.

Författare

Publicerad

”Klimatförändringen har varit en av de mest omtalade frågorna under den gångna hösten, och många funderar över hur den egna livsstilen påverkar miljön och välbefinnandet. Nu öppnar vi en tjänst som erbjuder lösningar i vardagen för att bekämpa klimatförändringen. Genom egna åtaganden kan var och en lätt bidra till uppnåendet av Finlands klimatmål”, berättar Marja Innanen, som är ledande sakkunnig vid statsrådets kansli.

Tjänsten Sitoumus 2050 räknar ut användarens koldioxidavtryck, det vill säga klimatpåverkan, och föreslår skräddarsydda gärningar i vardagen. Tjänsten omfattar 100 olika gärningar genom vilka var och en kan minska sin klimatpåverkan ett steg i taget. Användarna får själv välja ut vilka gärningar de förbinder sig till. Inget annat land har en motsvarande tjänst som gör det lättare att minska individers klimatpåverkan – åtminstone inte ännu.

”Av klimateffekterna uppstår 68 procent i vår vardag från hur vi bor, hur vi rör på oss, vad vi äter och vilka slags varor och tjänster vi konsumerar. Denna nya tjänst är en fin fortsättning på Livsstilstestet och smarta vardagsgärningar som Sitra har utvecklat: den visar på ett konkret sätt vilka miljöeffekter våra dagliga val har och erbjuder ett planeringsverktyg för att göra ändringar. Om exempelvis en vuxen i en finländsk familj minskar sina utsläpp med 20 procent före år 2030 uppnår vi tillsammans 37 procent av Finlands utsläppsminskningsmål”, säger projektledare Markus Terho på Sitra.

Det är också möjligt att få idéer till en mer hållbar vardag av andra finländares planer i den nya tjänsten. Användarna kan publicera sina egna åtaganden i tjänsten, dela dem i sociala medier och samtidigt uppmuntra andra att delta. Man kan uppdatera åtagandet när som helst och be tjänsten skicka påminnelser om åtgärderna i åtagandet. Om man vill kan man också ingå ett åtagande under signatur.

”Varje enskild plan är viktig och stöder det nationella utsläppsminskningsmålet. Genom hållbara val i vardagen kan vi dessutom förbättra vår livskvalitet och hälsa och spara tid och pengar. Lättast kan vi minska våra utsläpp genom att göra färre onödiga flygresor, genom att börja använda el som produceras av förnybara energikällor, genom att äta mer inhemska grönsaker och bär och inhemsk fisk och genom att köpa och hyra begagnat”, rekommenderar Anu Mänty, som är ledande sakkunnig vid statsrådets kansli.

Den nationella lanseringskampanjen för tjänsten Sitoumus 2050 inleds den 27 december i olika digitala kanaler, i sociala medier och i gatubilden. Kampanjen är inte enbart riktad till medborgare, utan också företag, städer och andra organisationer uppmuntras att ingå egna åtaganden.

Tjänsten Sitoumus 2050 är ett led i Finlands samhälleliga åtagande för hållbar utveckling, som är Finlands viktigaste verktyg för genomförande av FN:s globala handlingsprogram för hållbar utveckling, Agenda 2030. Hittills har över 1 000 åtgärdsåtaganden ingåtts, särskilt av företag, kommuner, skolor och organisationer.

”Nu vill vi engagera alla, eftersom en mer hållbar framtid kräver omedelbara gemensamma insatser”, framhåller Marja Innanen.

  • Webbtjänsten Sitoumus 2050 (på finska)
  • Kampanjmaterial (på finska)
  • Hashtagg: #enemmäntekoja
  • Ytterligare information: Marja Innanen, ledande sakkunnig, tfn 040 777 5582, statsrådets kansli, och Anu Mänty, ledande expert, tfn 050 327 0388, Sitra

Vad handlar det om?