nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Ett erfaret utvärderingsteam analyserar Sitras betydelse som en samhällelig förändringsagent

Utvärderingsarbetet framskrider från enstaka genomslagsutvärderingar till att betrakta helheten.

Författarna

Katri Vataja

Jenni Sarolahti

Publicerad

Sitras arbete och verksamhet har utvärderats med jämna mellanrum under hela framtidsorganisationens historia. För närvarande pågår en grundläggande resultatutvärdering som inleddes 2017. Hela utvärderingen ska bli färdig under 2019. Den nu pågående samlande utvärderingen sammanfattar utvärderingsarbetet.

Den sammanfattande utvärderingen utgör en grund för Sitras funderingar kring framtiden

Sitras sammanfattande utvärdering stödjer funderingarna kring Sitras kommande utvecklingsalternativ genom att ta fram oberoende information som utgår från högklassiga analyser om Sitras roll som en framtidsorganisation och en samhällelig förändringsaktör. Utvärderingen beställdes av Sitras förvaltningsråd, dvs. riksdagens bankfullmäktige.

Enligt sitt namn samlar den sammanfattande utvärderingen ihop resultaten från Sitras externa genomslagsutvärderingar som gjorts under 2017–2019 och gör en syntes av Sitras totala genomslag och betydelse som en samhällelig förändringsagent. Dessutom analyseras i utvärderingen de förändringar som skett i omvärlden och deras verkningar på Sitra samt kartläggs intressentgruppernas förväntningar och Sitras ägares vilja. I utvärderingen analyseras vilka som är de organisatoriska förutsättningarna för en systemisk förändringsaktör och hur de uppfylls i Sitra.

Arbetet genomförs av erfarna utvärderare

Genom en offentlig konkurrensutsättning valdes ett team av erfarna utvärderare som ska genomföra utvärderingen. Teamet består av verkställande direktör Kimmo Halme från 4Front Oy, direktör, partner Olli Oosi från Owal Group Oy och verkställande direktör Katharina Warta från Technopolis Group/Austrian Platform Research & Technology Policy Evaluation.

Utvärderingen stöder det arbete som genomförs av den parlamentariska arbetsgrupp som tillsatts av finansministeriet. Resultaten från den sammanfattande utvärderingen rapporteras till Sitras förvaltningsråd i mars 2019 och utvärderingsrapporten färdigställs för det nya förvaltningsråd som inleder sitt arbete efter valet.

Lisätietoa:

Kimmo Halme, verkställande direktör, 4Front Oy, kimmo.halme@4front.fi, +358 40 1250 350
Tapio Anttila, ombudman, Sitra, tapio.anttila@sitra.fi, +358 294 618 283

Vad handlar det om?