uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Kokenut arvioijatiimi analysoi Sitran merkitystä yhteiskunnallisena muutosagenttina

Arviointityö etenee yksittäisistä vaikuttavuusarvioinneista kokonaisuuden hahmottamiseen.

Kirjoittajat

Julkaistu

Sitran työtä ja toimintaa on arvioitu tasaisin väliajoin koko tulevaisuusorganisaation historian ajan. Tällä hetkellä meneillään on perinpohjainen vaikuttavuusarviointi, joka aloitettiin vuonna 2017, ja jonka on määrä valmistua kokonaisuudessaan vuoden 2019 aikana. Arviointityön kiteyttää nyt käynnissä oleva kokoava arviointi. 

Kokoava arviointi luo pohjaa Sitran tulevaisuuspohdinnoille 

Sitran kokoava arviointi tukee pohdintaa Sitran tulevista kehitysvaihtoehdoista tuottamalla riippumatonta, laadukkaaseen analyysiin pohjautuvaa tietoa Sitran roolista tulevaisuus-organisaationa ja yhteiskunnallisena muutoksen tekijänä. Arvioinnin tilaajana on Sitran hallintoneuvosto eli eduskunnan pankkivaltuusto.  

Kokoava arviointi kokoaa nimensä mukaisesti yhteen Sitran 2017-2019 tehtyjen ulkoisten vaikuttavuusarviointien tulokset ja tekee synteesin Sitran kokonaisvaikuttavuudesta ja merkityksestä yhteiskunnallisena muutosagenttina. Lisäksi arvioinnissa analysoidaan toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia ja niiden vaikutuksia Sitralle sekä kartoitetaan sidosryhmien odotuksia ja Sitran omistajien tahtotilaa. Arvioinnissa analysoidaan, mitä ovat systeemisen muutoksentekijän organisatoriset edellytykset ja miten ne Sitrassa toteutuvat.  

Työtä tekemässä kokenut arvioijajoukko 

Arvioinnin toteuttajaksi on julkisen kilpailutuksen valittu kokeneista arvioijista koostuva tiimi, johon kuuluvat toimitusjohtaja Kimmo Halme, 4Front Oy:stä, johtaja, partner Olli Oosi Owal Group Oy:stä ja toimitusjohtaja Katharina Warta Technopolis Group/Austrian Platform Research & Technology Policy Evaluationista.  

Arviointi tukee valtiovarainministeriön kokoaman parlamentaarisen työryhmän työtä. Kokoavan arvioinnin alustavat tulokset raportoidaan Sitran hallintoneuvostolle maaliskuussa 2019 ja arviointiraportti valmistuu vaalien jälkeen aloittavan uuden hallintoneuvoston käyttöön.  

Lisätietoa:

Kimmo Halme, toimitusjohtaja, 4Front Oy, kimmo.halme@4front.fi, +358 40 1250 350
Tapio Anttila, asiamies, Sitra, tapio.anttila@sitra.fi, +358 294 618 283

Mistä on kyse?