uutiset
Arvioitu lukuaika 1 min

Sitra-laki täsmentyy ja parlamentaarinen työryhmä aloittaa työnsä

Eduskunta on käsitellyt Sitra-lain muutoksen (HE 192/2018 vp) ja lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.

Julkaistu

Lakiin on lisätty informatiivinen säännös hallinnon yleislakien noudattamisesta sekä säännös hanke- ja yritysrahoituspäätöksiä koskevasta muutoksenhakukiellosta ja joitakin teknisiä muutoksia.

Sitra-lain muutoksen yhteydessä valiokuntakäsittelyssä korostui tarve turvata Sitran institutionaalinen asema itsenäisenä ja ketteränä tulevaisuustoimijana, jolla on itsenäinen mandaatti tehdä joustavasti ja nopeasti rohkeita avauksia ja kokeiluja. Tulevaisuustalo Sitran tehtävien ytimessä on yhteiskunnan uudistumis- ja muutoskyvyn lisääminen monin eri keinoin.

Valtiovarainministeriö, joka vastasi myös Sitra-lain muutoksen valmistelusta, on 21.12.2018 asettanut parlamentaarisen työryhmän arvioimaan Sitran lakisääteisiä tehtäviä ja hallintoa sekä resursointia. Työryhmän toimikausi on 1.1.-31.3.2019. Tutustu ministeriön tiedotteeseen tästä.

Sitra on eduskunnan vastattavana oleva rahasto. Sitra edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä.

Mistä on kyse?