Siirry suoraan sisältöön

Vaikuttavuuden arviointi

Työmme tueksi arvioimme jatkuvasti toimintaamme: teemmekö oikeita asioita, oikeaan aikaan ja vaikuttavalla tavalla?

Ajankohtaista

Lue lisää.

Mistä on kyse?

Sitran tulevaisuustyötä ohjaa visio Hyvinvoinnin seuraavasta erästä sekä kaikelle toiminnalle yhteiset vaikuttavuustavoitteet. Sitran vaikuttavuusarvioinnin kokonaisuus on rakennettu analysoimaan näiden tavoitteiden toteutumista. Vaikuttavuusarvioinnin tarkoituksena on tuottaa laadukasta ja riippumatonta tietoa toimintamme tuloksellisuudesta. Arviointi on parhaillaan käynnissä, ja sen osia julkaistaan sitä mukaan, kun ne valmistuvat. Meneillään oleva kokonaisarviointi on valmis ja julkaistu kaikilta osin vuoden 2019 loppuun mennessä.

Mitä teemme?

Arvioinnin avulla lisäämme tietoa ja ymmärrystä kestävän hyvinvoinnin ja tulevaisuuden menestystekijöistä.

Lähestymistavassamme korostamme arvioinnin hyödynnettävyyttä oman toimintamme kehittämisessä ja uuden oppimisessa. Olennaista on, että arviointiasetelmissa ja -menetelmissä huomioidaan tulevaisuustyömme luonne ja toimintaympäristö sekä systeemisten muutosten dynamiikka ja aikajänne.

Sitran toimintatapaan kuuluu tiivis yhteistyö kumppaniemme ja sidosryhmien kanssa. Vaikuttavuuden arvioinnissa kiinnostus kohdistuu erityisesti Sitran kontribuutioon ja vaikuttavuuden keinoihin. Se avaa näkökulmia esimerkiksi siihen, missä toiminnassa meidän kannattaa olla mukana, millä tavoin ja kuinka pitkään.

Sitran arvioinnin kokonaisuus on kaksiosainen:

  1. ensin Sitran toimintaa arvioidaan kuhunkin vaikuttavuustavoitteeseen peilaten, ja
  2. sen jälkeen tehdään kokoava arviointi, joka paitsi nimensä mukaisesti kokoaa vaikuttavuusarviointien tulokset yhteen, analysoi myös laajemmin Sitran toimintaympäristöä sekä toimintaa.

Kokoavan arvioinnin toimeksiantaja on Sitran hallintoneuvosto eli eduskunnan pankkivaltuusto. Kaikki arvioijat on valittu julkisen kilpailutuksen kautta.

Jo valmistuneet vaikuttavuusarvioinnit:

 

2017
Hyvinvointiin tartutaan kokonaisvaltaisesti -vaikuttavuustavoite
Owal Group Oy

Arviointiraportti: Hyvinvoinnin mahdollistaja

2017
Talous uudistavaksi ja yhteisölliseksi -vaikuttavuustavoite
4Front Oy & VTT Oy
2018
Yksilöille ja yhteisöille vaikutusmahdollisuuksia- ja Osaamista monimutkaiseen maailmaan -vaikuttavuustavoitteet
Owal Group Oy & 4Front Oy (2018)
2019
Maapallon kantokykyyn sopeudutaan -vaikuttavuustavoite
Gaia Consulting Oy
2019
Hallinto osallistavaksi ja uudistumiskykyiseksi -vaikuttavuustavoite
Frisky&Anjoy Oy, 4Front Oy ja Augmented Leadership Institute

Käynnissä:

2019
Suomessa tunnetaan tulevaisuuden mahdollisuudet kehityssuunnat hyvin -vaikuttavuustavoite
TNS Kantar Oy, Meedius Oy, MDI Public Oy

Valmistuu keväällä 2019.

2019
Kokoava arviointi
4Front Oy, Owal Group Oy & Technopolis Group

Arviointiraportit

Tutustu tuloksiin.

Kansainvälinen asiantuntijapaneeli

Kansainvälinen asiantuntijapaneeli sparraa Sitran strategiaa ja tukee työmme viemistä maailmalle.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Kerromme mielellämme lisää.

Mistä on kyse?