Vaikuttavuuden arviointi

Työmme tueksi arvioimme jatkuvasti toimintaamme: teemmekö oikeita asioita, oikeaan aikaan ja vaikuttavalla tavalla?

Ajankohtaista

Lue lisää.

Silmälasit, jonka kehyksissä on Agenda2030-ympyrälogo
uutiset

Sitra Agenda 2030 -lasien läpi + 10 vinkkiä kestävyysraportointiin

Kuvassa Petri Uusikylä
Vierailija

Hallinnon kehittäminen kaipaa evoluuttoria

Kuva Katri Vatajasta ja Pinja Parkkosesta
Puheenvuoro

Arviointi demokraattisten ihanteiden vahvistajana

Kuvituskuva matkalaukusta, jossa erilaisia asioita: mm. kolikoita, kissa, maapallo, patsas ja megafoni
uutiset

Arviointi: Sitran vaikuttavuus syntyy yhteistyöllä – siihen on panostettava entistä enemmän

julkaisut

Kokoava arviointi: Ajatushautomo, kokeilupaja ja yhteistyöalusta

Kuvituskuva, jossa nainen katselee kiikareilla ja kaukoputkesta tulee väriä.
uutiset

Arviointi: Sitra tekee tulevaisuutta tutuksi

julkaisut

Vaikuttavuusarviointi 7: Tulevaisuuksien tekijä

Nainen ja Platon-patsas tietokoneet sylissä
uutiset

Muutosta, kiitos!

julkaisut

Vaikuttavuusarviointi 6: Yhteiskunnan muutosvalmiuden tukija

Kuvituskuva, jossa ihmiset huoltavat maapalloa
uutiset

HERÄTYS: Maapallo ei odota!

julkaisut

Vaikuttavuusarviointi 5: Herättäjä ja ratkaisujen edistäjä

Kuva kädestä, joka pitelee Futura-lehteä
julkaisut

Näkökulmia ja lähestymistapoja tulevaisuustyön ja ennakoinnin arviointiin

Kirjoituskone, josta tulee Sitran toimintakertomus
uutiset

Sitran vuosi 2018: ratkaisuja globaaliin kriisiin ja arjen tasolle

uutiset

Parlamentaarinen työryhmä korostaa Sitran riippumattoman tulevaisuustyön turvaamista ja esittää muutoksia hallintoon

uutiset

Yhteiskunnallinen muutos edellyttää laajaa yhteistyötä, kokeiluja ja aikaa

Kuvituskuva, jossa vaaka ja plus- sekä miinusmerkkejä
uutiset

Kokenut arvioijatiimi analysoi Sitran merkitystä yhteiskunnallisena muutosagenttina

uutiset

Sitra-laki täsmentyy ja parlamentaarinen työryhmä aloittaa työnsä

Kommentti

Miten arvioida tuloksia, joita ei voi mitata vain numeroina?

uutiset

Sitran vaikuttavuuden arviointityö jatkuu

uutiset

Toimintakertomus 2017: Kohti reilua ja kestävää tulevaisuutta

Kuva: Johannes Romppanen
uutiset

Sitran vaikuttavuusarvioinnit jatkuvat

archived

Monimut­kainen, systeeminen vaikutta­vuus

julkaisut

Vaikuttavuusarviointi 3 ja 4: Tulevaisuusnäkymien ja oppimisen mahdollistaja

uutiset

Sitran vaikuttavuuden arviointi: hyvinvoinnin vauhdittaja ja talouden muutosajuri

julkaisut

Vaikuttavuusarviointi 2: Talouden muutosajuri ja pelinrakentaja

julkaisut

Vaikuttavuusarviointi 1: Hyvinvoinnin vauhdittaja

uutiset

Sitra vahvistaa vaikuttavuuden arviointia

uutiset

Tutki Sitran vuosien 2015 ja 2016 hankintoja

uutiset

Sitran toiminnan arviointi 2002-2011: Sitra on onnistunut yhteiskunnallisessa tehtävässään hyvin

Kuvituskuva, jossa vaaka ja plus- sekä miinusmerkkejä
Kooste

Usein kysyttyä Sitran vaikuttavuuden arvioinnista

Mistä on kyse?

Sitran tulevaisuustyötä ohjaa visio Hyvinvoinnin seuraavasta erästä sekä kaikelle toiminnalle yhteiset vaikuttavuustavoitteet. Sitran vaikuttavuusarvioinnin kokonaisuus on rakennettu analysoimaan näiden tavoitteiden toteutumista. Vaikuttavuusarvioinnin tarkoituksena on tuottaa laadukasta ja riippumatonta tietoa toimintamme tuloksellisuudesta.

Mitä teemme?

Arvioinnin avulla lisäämme tietoa ja ymmärrystä kestävän hyvinvoinnin ja tulevaisuuden menestystekijöistä.

Lähestymistavassamme korostamme arvioinnin hyödynnettävyyttä oman toimintamme kehittämisessä ja uuden oppimisessa. Olennaista on, että arviointiasetelmissa ja -menetelmissä huomioidaan tulevaisuustyömme luonne ja toimintaympäristö sekä systeemisten muutosten dynamiikka ja aikajänne.

Sitran toimintatapaan kuuluu tiivis yhteistyö kumppaniemme ja sidosryhmien kanssa. Vaikuttavuuden arvioinnissa kiinnostus kohdistuu erityisesti Sitran kontribuutioon ja vaikuttavuuden keinoihin. Se avaa näkökulmia esimerkiksi siihen, missä toiminnassa meidän kannattaa olla mukana, millä tavoin ja kuinka pitkään.

Sitran arvioinnin kokonaisuus on kaksiosainen:

  1. ensin Sitran toimintaa arvioidaan kuhunkin vaikuttavuustavoitteeseen peilaten, ja
  2. sen jälkeen tehdään kokoava arviointi, joka paitsi nimensä mukaisesti kokoaa vaikuttavuusarviointien tulokset yhteen, analysoi myös laajemmin Sitran toimintaympäristöä sekä toimintaa.

Kokoavan arvioinnin toimeksiantaja on Sitran hallintoneuvosto eli eduskunnan pankkivaltuusto. Kaikki arvioijat on valittu julkisen kilpailutuksen kautta. Arviointi on nyt valmistunut, ja yhtä lukuunottamatta kaikki sen osat julkistettu.

2017
Hyvinvointiin tartutaan kokonaisvaltaisesti -vaikuttavuustavoite
Owal Group Oy

Arviointiraportti: Hyvinvoinnin mahdollistaja

2017
Talous uudistavaksi ja yhteisölliseksi -vaikuttavuustavoite
4Front Oy & VTT Oy

Arviointiraportti: Talouden muutosajuri ja pelinrakentaja

2018
Yksilöille ja yhteisöille vaikutusmahdollisuuksia- ja Osaamista monimutkaiseen maailmaan -vaikuttavuustavoitteet
Owal Group Oy & 4Front Oy (2018)

Arviointiraportti: Tulevaisuuden ja oppimisen mahdollistaja

2019
Maapallon kantokykyyn sopeudutaan -vaikuttavuustavoite
Gaia Consulting Oy

Arviointiraportti: Herättäjä ja ratkaisujen edistäjä

2019
Hallinto osallistavaksi ja uudistumiskykyiseksi -vaikuttavuustavoite
Frisky&Anjoy Oy, 4Front Oy ja Augmented Leadership Institute

Arviointiraportti: Yhteiskunnan muutosvalmiuden tukija

2019
Suomessa tunnetaan tulevaisuuden mahdollisuudet kehityssuunnat hyvin -vaikuttavuustavoite
MDI Public Oy, TNS Kantar Oy, Meedius Oy

Arviointiraportti: Tulevaisuuksien tekijä

2019
Kokoava arviointi
4Front Oy, Owal Group Oy & Technopolis Group Ltd

Arviointiraportti: Ajatushautomo, kokeilupaja ja yhteistyöalusta.

Arviointiraportit

Tutustu tuloksiin.

julkaisut

Kokoava arviointi: Ajatushautomo, kokeilupaja ja yhteistyöalusta

julkaisut

Vaikuttavuusarviointi 7: Tulevaisuuksien tekijä

julkaisut

Vaikuttavuusarviointi 6: Yhteiskunnan muutosvalmiuden tukija

julkaisut

Vaikuttavuusarviointi 5: Herättäjä ja ratkaisujen edistäjä

julkaisut

Vaikuttavuusarviointi 3 ja 4: Tulevaisuusnäkymien ja oppimisen mahdollistaja

julkaisut

Vaikuttavuusarviointi 2: Talouden muutosajuri ja pelinrakentaja

julkaisut

Vaikuttavuusarviointi 1: Hyvinvoinnin vauhdittaja

Kansainvälinen asiantuntijapaneeli

Kansainvälinen asiantuntijapaneeli sparraa Sitran strategiaa ja tukee työmme viemistä maailmalle.

Ota yhteyttä

Kerromme mielellämme lisää.

ihmiset
Pinja Parkkonen
Asiantuntija, Ennakointi ja strategia
ihmiset
Rose Thompson Coon
Johtava asiantuntija, Ennakointi ja strategia

Mistä on kyse?