nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Ett verktyg för självbedömning av rättvis dataanvändning utvecklas för företag

Hur ska man smidigt kunna börja med affärsverksamhet som stämmer överens med rättvis dataekonomi? Ett självbedömningsverktyg som utvecklas i Sitras projekt erbjuder ett perspektiv på företagets mognadsnivå och vägledning för att utvecklas. Välkommen med i utvecklingsarbetet!

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Kärnan i självbedömningsverktyget är en mognadsmodell som baserar sig på kriterier för rättvis dataekonomi. Med hjälp av kriterierna och mognadsmodellen kan företaget bestämma nuläget, den önskade målnivån samt nödvändiga utvecklingsåtgärder för sina dataekonomirelaterade kompetenser.

Trappstegsmodellen för mognadsnivån består av sex olika dimensioner som ska bedömas. Varje dimension mäts med cirka tio frågor, för vilka en start- och målnivå fastställs. Svaren för varje dimension utgör ett slutresultat, som ger organisationen rekommendationer för att stiga upp till önskat trappsteg.

Vid sidan av mognadsmodellen är principerna för en rättvis dataekonomi praktiska verktyg för att öka förståelsen och aktivera organisationer mot rutiner enligt en rättvis dataekonomi. Principerna och mognadsmodellen är baserade på Europeiska unionens dataprinciper, som publicerades år 2019.

Den första versionen av mognadsmodellen och kriterierna sammanställdes som ett samarbete mellan en mängd experter samt analys- och forskningsföretaget Gartner och Sitra hösten 2020. Resultatet blev en första version av verktyget Fair Data Economy Score i december 2020. Verktyget utvecklas som en del av Sitras projekt för rättvis dataekonomi.

Intresserad? Bli en av de första att förverkliga en rättvis dataekonomi!

”Arbetet fortsätter och vi söker inspirerade företag, som är redo att bygga upp en gemensam förståelse och diskutera rätt utvecklingsriktning för tankemodellen och verktyget, att delta med oss i arbetet” säger Jyrki Suokas, ledande expert på Sitra.

Under våren 2021 blir företagen i nätverket de första att testa mognaden i rättvis dataanvändning. Läs mer om vårens program.

Om du blev inspirerad, skicka ett e-postmeddelande till ihan@sitra.fi senast 31.1.2021. Berätta om din bakgrund och din organisations utvecklingstankar i meddelandet.

Vad handlar det om?