nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Få utlandsfinländare röstar i valet – en ny digital tjänst uppmuntrar till att diskutera och ta ställning

Den digitala webbtjänsten Virta finansieras av Sitra och genomförs av Finland-Samfundet. Virta stödjer utlandsfinländarnas deltagande i samhällsdebatten. Tjänsten förbättrar deltagandet i det mångformiga fältet av utlandsfinländare genom att centraliserat förmedla befolkningsgruppens önskemål om beslutsfattande som gäller dem.

Författarna

Onni Pekonen

Expert, Nya sätt att påverka

Ilari Lovio

Expert (på lång ledighet), Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Ungefär 300 000 finska medborgare bor utanför Finlands gränser och drygt 250 000 av dem är röstberättigade. Siffran motsvarar invånarantalet i en stor finsk stad. Trots det stora antalet utlandsfinländare är gruppen fortfarande ganska osynlig i den finska samhällsdebatten. Endast 13 procent av dem röstade i det förra riksdagsvalet 2019.

Trots det låga valdeltagandet anser utlandsfinländarna att inrikespolitiken är viktig och de vill delta och påverka i allt högre grad. Utlandsfinländarna har önskat att deras möjligheter att påverka ska förbättras och att de ska ses som en resurs.  Enligt Sitras enkätundersökning efterfrågar även utlandsfinländarna enkla och digitala sätt att delta.

Som svar på detta behov öppnade utlandsfinländarnas organisation Finland-Samfundet en digital diskussionsplattform i början av mars. Tjänsten kallas för Virta och sammanför utlandsfinländare som bor utspridda över hela världen och utbyter nyheter på lokala sociala medier till ett gemensamt samtal om frågor som berör dem. Tjänsten gör det dessutom smidigare att föra deras initiativ till beredning och beslutsfattande i Finland. Som en plats- och tidsoberoende plattform förbättrar Virta jämlikheten och betjänar det mångsidiga fältet av utlandsfinländare.

Sitra finansierade genomförandet av tjänsten som en del av arbetet för att förnya demokratin.

”Vi utvecklar nya sätt att delta och påverka som stödjer den representativa demokratin. För utlandsfinländare är det extra viktigt med ett digitalt användargränssnitt för demokrati”, säger Hannu-Pekka Ikäheimo, som leder Sitras projekt Nya sätt att påverka.

Hittills har utlandsfinländarparlamentet, som koordineras av Finland-Samfundet, fungerat som ett forum för påverkan för utlandsfinländare. Forumet ordnas som ett fysiskt evenemang i Helsingfors och har inte nått så många av utlandsfinländarna. I fortsättningen ersätter Virta initiativsystemet i utlandsfinländarparlamentet. Med andra ord kommer plattformen att fungera som huvudarena för regelbunden och aktuell behandling av initiativ och idéer som är viktiga för utlandsfinländare.

De diskussioner som förs på plattformen sammanfattas och förmedlas till de instanser som sköter utlandsfinländarnas ärenden i Finland. I utvecklingen av tjänsten har man utnyttjat justitieministeriets webbtjänst e-Panelen och till exempel Helsingfors stads tjänst Säg din åsikt.

Utvecklingsarbetet fortsätter när man har fått in respons om användarupplevelsen. I framtiden är tanken att man ska bjuda in tjänstemän och beslutsfattare inom förvaltningen till diskussionerna i Virta. Det finns goda erfarenheter av detta till exempel från deliberativa medborgarpaneler, där beslutsfattarnas deltagande har ökat deras förståelse för medborgarnas erfarenheter och stärkt deltagandets genomslag i beslutsfattandet.

Genom att öka diskussionerna och interaktionen mellan utlandsfinländarna och skapa en starkare koppling till det finska samhället stärker man den finska identiteten, som också är en förutsättning för intresset för inrikespolitik och valdeltagande. Temat för de första diskussionerna är riksdagsvalet och valteman som är viktiga för utlandsfinländare.

Vad handlar det om?