nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Finalisterna till Maapalloliiga har utsetts: Följande idéer från organisationer inspirerar finländarna till miljögärningar i vardagen

Finalisterna i utvecklingsprogrammet Maapalloliiga provar nya sätt att inspirera finländarna till att leva en hållbarare vardag. Sitra valde de tio bästa idéerna från organisationer till ett utvecklingsprogram som börjar i september. Finalisterna får en försökspenning på 10 000 euro var samt stöd för att utveckla sin lösning.

Författare

Sanna Autere

Publicerad

Maapalloliigas mål är att utveckla nya, innovativa koncept, evenemang, kampanjer eller tjänster som gör en hållbar vardag enkel och attraktiv för finländarna.

”Närmare 70 procent av växthusgasutsläppen i Finland uppkommer i och med konsumenters beslut: hur vi bor och rör oss, vad vi äter och köper. Genom vanliga val i vardagen kan vi också minska utsläppen markant. Organisationerna och föreningarna har en central roll i att inspirera medborgare och åstadkomma samhälleliga ändringar”, säger Sari Laine, expert vid Sitra.

De idéer som valts till Maapalloliiga uppmuntrar finländarna till varierande gärningar för en hållbar vardag: att rösta på klimatvänliga beslutsfattare, konsumera måttligt, att föredra upplevelseturism i stället för att flyga och att röra sig i närområden. Med finns till exempel olika kampanjidéer, mobilappar och äventyrsdagar.

”Det är fint att se många nya sätt att närma sig klimatförändringen och en hållbar vardag. De idéer som valts till utvecklingsprogrammet är konkreta och provar modigt på nytt. Jag ser fram emot att följa i vilken riktning lösningarna utvecklas medan Maapalloliiga pågår”, säger Riina Pulkkinen, expert vid Sitra.

I urvalsprocessen togs särskilt hänsyn till lösningar som kommer nära människans vardag och som inspirerar så många som möjligt samt ger ett nytt och fräscht perspektiv på minskning av koldioxidavtrycket.

Totalt kom det 66 ansökningar från olika håll av Finland till Maapalloliiga, och tio lösningar får delta i ett utvecklingsprogram som startar i september. Förutom huvudstadsregionen kommer finalistteamen från Jyväskylä, Uleåborg och Soini.

I Maapalloliiga genomför och testar organisationerna sina idéer med en målgrupp under resten av året. Lösningen ska inspirera människor till hållbara handlingar och val som minskar koldioxidavtrycket och sparar naturresurser i vardagen.

De lag som väljs till utvecklingsprogrammet får 10 000 euro för att testa och genomföra sin idé, och det lag som utvecklar sin idé mest får 20 000 euro för att förverkliga den vid programmets slut i februari nästa år. Inom utvecklingsprogrammet lär sig lagen mer om servicedesign, genomslag, marknadsföring och kommunikation samt om en resursklok vardag.

”Framtiden skapas tillsammans. Gemenskap befinner sig i kärnan av resursklokhet och en hållbar vardag. Genom organisationer och föreningar är det möjligt att inspirera en stor grupp finländare att göra hållbara val”, säger Sari Laine.

Finalisterna i Maapalloliiga (Jordklotsligan)

  1. Eettisen kaupan puolesta ry: Kampanjen Lempivaatteni (Mitt favoritplagg) som inspirerar konsumenter att berätta om sina favoritkläder och bära dem stolt i stället för att köpa nytt.
  2. Jalkapalloseura Hercules ry: Ambassadörer för motion som sker nära hemmet (Lähirähinä) minskar klimatutsläpp från idrott och sport genom att aktivera människor till att utnyttja idrottsplatser nära hemmet.
  3. Jyväskylän Nykyteatteriyhdistys ry: Kampanjen ”Miltä nyt tuntuu” (Hur känns det nu?) i sociala medier erbjuder genom sinnesupplevelser och humor ett nytt angreppssätt till diskussionen om klimatförändringen.
  4. Jordens vänner i Finland rf: Kommunikationskampanjen Ilmastosankari Joulupukki (Klimathjälten Jultomten) lyfter fram klimatförändringen som ett riksdagsvalstema och väcker finländarna att förstå vikten av politiskt beslutsfattande inför riksdagsvalet.
  5. MLL Laajasalo ry: Konceptet Lelutohtori (Leksaksdoktorn) erbjuder fostran i måttlig konsumtion både åt dem som uppfostras och dem som uppfostrar.
  6. Nuoren Voiman Liitto ry: Webbplatsen LidAdvisor inspirerar människor att i stället för flygresor välja upplevelserik och kollektiv läseturism.
  7. Save Pond Hockey ry: Klimatäventyrsdag då man spelar hockey på naturis och uppmuntrar barn och föräldrar att göra klimatgärningar tillsammans.
  8. Soinin 4H-yhdistys: Ett belönings- och motiveringssystem som utgår från konsumenten för problemet med att återvinna plast.
  9. Winter Cycling Federation ry: Verksamhetsmodell som uppmuntrar kommunbeslutsfattare till att cykla på vintern och som använder erfarenheterna till att göra en dokumentärfilm.
  10. Yhteys ry: IIDA-mobilappen för volontärarbete erbjuder ett enkelt sätt att omvandla klimatångest till konkreta gärningar.

Läs mera på Maapalloliigas webbplats.

Vad handlar det om?