nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Finländarna vill diskutera naturens betydelse även i kristid: På den stora naturdialogdagen utlovas nästan 130 konstruktiva diskussioner

I dag förs en konstruktiv diskussion på tiotals orter om naturens betydelse och tryggandet av den biologiska mångfalden. Enligt de aktörer som ordnar diskussionerna framhävs betydelsen av dialog om vår framtid ytterligare i kristid.

Författarna

Antti Koistinen

Expert, Sitra

Publicerad

Rysslands invasion av Ukraina chockerar och oroar oss alla. Finländarna och organisationerna vill dock fortsätta den konstruktiva diskussionen om naturens betydelse och tryggandet av den biologiska mångfalden.

I dag på den stora naturdialogdagen den 9 mars 2022 ordnas nästan 130 konstruktiva diskussioner på olika håll i landet. De människor och organisationer som ordnar diskussionerna har betonat att det även i kristid är viktigt att kunna blicka längre in i framtiden.

”Ett aktivt medborgarsamhälle är en central del av det finländska samhällets kristålighet. Det är fint att så många diskussioner ordnas trots att vi lever i svåra tider. Att vår natur mår bra är också en del av Finlands övergripande säkerhet”, betonar Timo Lehesvirta, ledande expert vid Sitra.

Målet är att fördjupa förståelsen för naturens betydelse

Målet med naturdialogdagen som ordnas av Sitra och DialogAkademin är att skapa en djupare förståelse för vad naturen betyder för olika människor och organisationer. Det är viktigt med dialog mellan olika ståndpunkter när man funderar på hur man kan trygga mångfalden i naturen.

Det ordnas diskussioner på tiotals orter från söder till norr och från öst till väst. På grund av coronasituationen ordnas diskussionerna främst på distans.

Det är den hittills största dialogdagen som ordnas med samtalsmetoden Dialogpaus. Målet med metoden Dialogpaus som Sitra utvecklat är att förstå ett ämne, andras eller ens egna åsikter bättre än tidigare, inte att uppnå enighet eller hitta snabba lösningar.

I framtiden kommer allt fler säkerhetsrisker till exempel att ha att göra med uppvärmningen av klimatet och naturförlusten. En djupare förståelse av riskerna ger också bättre vägledning i hur man ska hantera dem.

”Naturen är vår nationella skatt som ger oss kraft och förenar oss. Krisen påminner oss om vad vår natur betyder för självförsörjningen och försörjningsberedskapen”, säger Lehesvirta.

En enorm mängd naturteman utlovas

Diskussionerna ordnas av en stor grupp aktörer inom olika områden i samhället. Med är till exempel Centerungdomens Förbund, Elokapina, Finlands Flygförbund, Eläkeliitto, Aktivistimummot samt några kommuner och universitet.

Bland dem som deltar finns också organisationer som representerar näringslivet och producenter, såsom MTK, Finsk Energiindustri, Infra ry, Kemiindustrin och Gruvindustrin.

Sitra och DialogAkademin erbjuder bland annat utbildning för dem som ska leda en diskussion och en stomme och inledning till diskussionerna, men arrangörerna väljer teman utifrån sina egna premisser.

Det utlovas en enorm mängd naturdiskussioner. Under den stora naturdialogdagen diskuteras till exempel följande:

  • Vad betyder naturen för studerande? (Helsingfors universitets studentkår)
  • Mor- och farföräldrars roll som förebilder för relationen till naturen i generationskedjan (MLL:s rehabiliteringsstiftelse för barn och unga)
  • Den aktiva stadsbons roll i att bekämpa naturförlusten och berika biodiversiteten i stadsmiljön (Dodo ry)
  • Mångfalden i naturen som en resurs för landsbygden och byarna (Landsbygdens bildnings- och kulturförbund)
  • Vilken betydelse har naturkapitalet i affärsverksamheten? (Ramboll Finland Oy)

Sitra låter göra ett sammandrag av naturdialogerna, som man har för avsikt att publicera på våren. Dialogerna är en del av det naturrelaterade visionsarbetet, som Sitra kommer att presentera resultaten från i ett senare skede.

Bekanta dig närmare med diskussionerna under den stora naturdialogdagen på evenemangets webbplats.

Vad handlar det om?