archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Finlands arbetslivspris till Berner Ab

Publicerad

Finlands arbetslivspris har i dag tilldelats Berner Ab Erkännandet beviljas för en verksamhet
eller innovation som har främjat arbetshälsan och förutsättningarna för de äldre att orka längre
i arbetslivet eller som förbättrat sysselsättningsförutsättningarna för de äldre. Priset, vars
storlek är 40 000 euro, överräcktes av statsminister Jyrki Katainen.

Seniorprogram ger fler år i arbetslivet

Berner Ab är ett år 1883 grundat familjeföretag, som månar särskilt om äldre anställdas
arbetshälsa. Berner har infört ett eget seniorprogram som gjort att den genomsnittliga åldern
för ålderspensionering i företaget år 2011 steg till 63,6 år.
Personer som fyllt 55 får komma med i programmet, som har utarbetats i samarbete av
ledningen, cheferna och de anställda. Deltagarna gör tillsammans med sin chef upp en
karriärplan som omfattar en bedömning av behovet av ändringar i arbetsuppgifterna,
arbetstidsarrangemangen och arbetsförhållandena.
Seniorprogrammet omfattar också bland annat hälsokontroller, program för upprätthållande av
arbetsförmågan och seniorledigheter. Anställda mellan 58 och 60 år kan hålla fem arbetsdagar
seniorledigt om året och anställda över 60 år kan hålla åtta dagar seniorledigt. Villkoret för
seniorledigheterna är att personen deltar i det program för upprätthållande av den fysiska
funktionsförmågan som företagshälsovården och arbetsgivaren ordnar.

Uppskattning av äldre – arbetstillfällen för pensionerade

Berner satsar på åldersledning, dvs. på att med hjälp av chefsarbetet förbättra samarbetet och
interaktionen mellan personer i olika åldrar. En av metoderna för åldersledning är
seniorledning, som syftar till att öka chefernas positiva attityder till åldrande, säkerställa
överföringen av tyst kunskap och visa uppskattning för de äldres erfarenhet, kunnande och
engagemang.
De som avgår med ålderspension erbjuds möjlighet att anmäla sig till en personalbank, via
vilken de vid behov kan kallas för att sköta vikariat eller säsongsbetonade uppgifter.

Bakgrundsuppgifter om arbetslivspriset

Finlands arbetslivspris beviljas av Fonden för arbetslivspris, som har grundats av social- och
hälsovårdsministeriet och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. Prisets
beskyddare är Republikens president Sauli Niinistö.

Syftet med priset är att upprätthålla den samhälleliga debatten om äldre arbetstagares
arbetshälsa och förutsättningar för att orka i arbetslivet samt att producera och distribuera god
praxis.

Priset delades ut nu för tredje gången. Tidigare har priset tilldelats professor Juhani Ilmarinen
från Arbetshälsoinstitutet (2008) samt Ruoka-Saarioinen Oy, Teknologiindustrin rf. och
Metallarbetarförbundet rf tillsammans (2010).

Multimedia om Berner Ab (på finska)

Ytterligare information

Kanslichef Päivi Sillanaukee, Social- och hälsovårdsministeriet
tfn 0295 163 356, fornamn.efternamn@stm.fi

Överinspektör Ismo Suksi, Social- och hälsovårdsministeriet
tfn 0295 163 464, fornamn.efternamn@stm.fi

Ombudsman Tapio Anttila, Sitra
tfn 0294 618 283, fornamn.efternamn@sitra.fi