archived
Beräknad läsningstid 5 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Fler än 50 arbetsplatser utvecklade verktyg för förnyelse

Projektet Framtidens arbetsplats samlade fler än 50 olika slags arbetsplatser för att utveckla verktyg som kan förnya arbetsplatserna och svara upp mot det föränderliga arbetslivets behov. Grundtanken med projektet var att arbetsplatserna bara förnyas med hjälp av människor. Nu har de verktyg som skapats av företagen publicerats så att alla arbetsgemenskaper kan använda dem.

Publicerad

Yrkeskarriärerna och sätten att arbeta befinner sig i en brytningstid. Den snabba förändringen påverkar också om människor upplever att deras kunskaper motsvarar de krav det föränderliga arbetslivet ställer eller om arbetsplatserna har förmåga att erbjuda förutsättningar för att förnya kunnandet.

Sitra, Ilmarinen och HENRY ry:s gemensamma projekt Framtidens arbetsplats som pågått hela den gångna våren kulminerar i publiceringen av 50 verktyg för förnyelse. Dessa verktyg som olika arbetsplatser själva utvecklat erbjuder lösningar för det föränderliga arbetslivets behov och handlar till exempel om att skapa tillit, öka transparensen, sparra och förbättra samarbetet.

”Diskussionen om arbetslivet fokuserar ofta på strukturer och problemen med dem. Projektet Framtidens arbetsplats är ett lyckat exempel på hur arbetslivet kan och måste utvecklas även i den vardagliga praktiken tillsammans med de anställda”, säger Timo Lindholm, direktör för temat Nytt arbetsliv och hållbar ekonomi vid Sitra.

Alla de medverkande arbetsplatserna deltog med 3–5 personer i en dagslång Boot Camp-workshop. Sammanlagt ordnades tio sådana Boot Camps runt om i Finland. Under Boot Camp-dagen fördjupade sig varje arbetsplats i en på förhand definierad förnyelsefråga och utvecklade ett konkret verktyg för att lösa sin egen utmaning. Verktyget kunde direkt testas på den egna arbetsplatsen.

Det bästa för många av teamen som deltog i workshopen var sparrningshjälpen från de andra deltagarna samt den nya gemenskap som uppstod till följd av projektet. Trots att varje arbetsplats byggde sitt verktyg själv, var entusiasmen och hjälpen från de andra en väsentlig del av processen.

”Få arbetsplatser brottas med utmaningar som andra arbetsgemenskaper inte har någon erfarenhet av. Att arbeta och utveckla tillsammans har varit bland det viktigaste i detta projekt, eftersom förnyelse på arbetsplatserna bara kan ske med hjälp av människor”, berättar verksamhetsledare Marita Salo i HENRY ry.

Det var viktigt att de medverkande företagen var olika vad gäller såväl storlek, ägarstruktur, lokalisering som bransch. Sammanlagt fler än hundra arbetsplatser ansökte om att vara med. Projektet Framtidens arbetsplats ledde till en heltäckande samling olika verktyg och lösningar som redan har börjat testas på många arbetsplatser.

Arbetslivet kan inte utvecklas utan att arbetsplatserna bidrar

”Förändringen i arbetslivet är ett faktum redan i dag. Det är uppenbart att de flesta av oss inte kommer att arbeta hela sin arbetskarriär i samma befattning eller med samma verktyg. Detta förutsätter att de anställda och företagen ständigt är beredda att förändras och utveckla sin kompetens”, säger direktör Jaakko Kiander vid Ilmarinen.

Alla arbetsplatser som medverkade i projektet Framtidens arbetsplats tilltalades av viljan att utveckla ett bättre arbetsliv. Därför har de verktyg som utvecklades under projektet nu publicerats för att utnyttjas av alla. Verktygen är indelade i fem kategorier: 1) sparrning, 2) tillit, 3) försökskultur, 4) öppenhet och 5) samarbete.

”Man måste övergå från att övervaka och styra den anställda till att skapa, möjliggöra och träna tillit. Under projektets gång har man utvecklat praktiska verktyg som fungerar som konkreta hjälpmedel för denna förnyelse. De har en stor betydelse för både arbetets produktivitet och individens arbetshälsa”, berättar Kiander.

”Vi vill uppmuntra alla arbetsplatser att bekanta sig med verktygen och plocka ut de bästa idéerna för dem själva. Vårt motto är att nu dela med oss av allt detta positiva som vi tillsammans utvecklat och uppmuntra alla arbetsplatser att förnya sig genom gemensamma aktiviteter”, säger Salo från HENRY ry.

Projektet Framtidens arbetsplats drivs vidare av Familjeföretagens förbund tillsammans med HENRY ry.

”Familjeföretag har många fina metoder för att förbättra arbetslivet, och vi är entusiastiska över att få fortsätta projektet. Vi är gärna med och bidrar till att bra verktyg får större spridning”, säger verkställande direktör Leena Mörttinen vid Familjeföretagens förbund.

Familjeföretagen har en stor betydelse för sysselsättningen i Finland, eftersom närmare hälften av företagens anställda arbetar på ett familjeföretag. Hela 70 procent av de anställande företagen i Finland är familjeföretag.

Verktygen finns på adressen www.tulevaisuudentyöpaikka.fi eller här (pdf).

Ilmarinen tillsammans med projektnätverket fortsätter att utveckla Future Score-testet som skapades för projektet inom ramen för sina Ett bättre arbetsliv-tjänster. Testet mäter individens och arbetsplatsens förmåga att förändras och lära sig nytt.

Mer information:

Saara Rimon, expert, nyckelområdet Brytpunkter i arbetslivet, Sitra

saara.rimon@sitra.fi, tfn 050 438 5210

Kati Huoponen, direktör för arbetshälsofunktionen, Ilmarinen

kati.huoponen@ilmarinen.fi, tfn 050 577 9089

Marita Salo, verksamhetsledare, Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry

marita.salo@henry.fi, tfn 050 434 7492

Leena Mörttinen, verkställande direktör, Familjeföretagens förbund

leena.morttinen@perheyritys.fi, tfn 050 5217 269

Vad handlar det om?