nyheter
Beräknad läsningstid 7 min

FN:s resurspanel inleder ett samarbete med världsforumet för cirkulär ekonomi WCEF

Klimatmötet i Dubai: investeringar bör fokusera på cirkulär ekonomi vid sidan av förnybara energikällor. Det ursprungligen finländska, vetenskapsförankrade forumet World Circular Economy Forum 2024 (WCEF2024) uppmuntrar till nya investeringsobjekt inom cirkulär ekonomi.

Författare

Samuli Laita

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

WCEF2024 ordnas i Bryssel, Belgien 15–18 april och samlar tusentals experter kring de möjligheter som den cirkulära ekonomin erbjuder.

WCEF förstärker ytterligare sin vetenskapsbaserade approach. Forumets vetenskapspartner är i fortsättningen FN:s internationella resurspanel (IRP), som tillhandahåller vetenskapsbaserad information om materialanvändning till beslutsfattare på samma sätt som FN:s internationella klimatpanel IPCC tillhandahåller information om klimatförändringen. WCEF:s nya programpartner är den holländska, icke-vinstdrivande stiftelsen Circle Economy, som är särskilt känd för sin mätning av andelen återvunnet material i produktionen (CMU) i världsekonomierna.

I år ordnas WCEF för åttonde gången i samarbete med många andra internationella partner. Världsforumet för cirkulär ekonomi WCEF är ett globalt initiativ från Finland och Sitra. Som internationellt samarbetsforum samlar det tusentals föregångare inom cirkulär ekonomi.

Övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor är oundviklig, men vid sidan av den bör ett starkt fokus även läggas på utvecklingen av cirkulär ekonomi. Det här betyder att material måste hållas i omlopp längre än för tillfället och att beroendet av ibland osäkra leveranskedjor i anslutning till material måste minskas liksom belastningen på naturen som materialproduktionen orsakar.

Cirkulär ekonomi ger ofantliga möjligheter. Enligt den nyligen publicerade rapporten Circularity Gap Report 2024 från stiftelsen Circle Economy är världsekonomin cirkulär till endast 7,2 procent, vilket visar på en outnyttjad ekonomisk potential.

”Vi är övertygade om att cirkulära lösningar kommer att locka stora investeringar”, säger Sitras överombudsman Atte Jääskeläinen om den nya eran som inletts i och med klimatmötet i Dubai. ”Regelverk spelar en väsentlig roll för att styra investeringsströmmar mot cirkulär ekonomi, vilket är avgörande för en hållbar utveckling av samhällen. En sådan förändring är nödvändig för att vi ska få bukt med överkonsumtionen av naturresurser.”

WCEF2024 har blivit ett av de mest centrala internationella evenemangen för cirkulär ekonomi, och även i år betonas den cirkulära ekonomins exceptionella möjligheter. Klimatmötet i Dubai var det första klimatmötet där man i slutanförandet konstaterade att förhållningssätten till cirkulär ekonomi utgör verktyg som hjälper världen att övergå till hållbara konsumtions- och produktionsmodeller.

Den internationella resurspanelens vice ordförande Janez Potočnik säger att det är möjligt att stävja den ökade resursanvändningen samtidigt som ekonomin växer, ojämlikheten minskar, välbefinnandet förbättras och miljöeffekterna minskar betydligt. ”Vårt ekonomisystem är slösaktigt och orättvist. (Över)konsumtionen av material är en central del av utmaningen med global hållbarhet och jämlikhet, vilket bör uppmärksammas i politiken.”

Resultaten av flaggskeppsrapporten Global Resources Outlook 2024, som resurspanelen publicerar i februari, visar på det obestridliga behovet av cirkulär ekonomi: användningen av nya (jungfruliga) material har fortsatt växa med över 2,3 procent i genomsnitt per år. Utan brådskande och gemensamma åtgärder för att förändra användningen av resurser kan materialanvändningen öka med nästan 60 procent från den aktuella nivån fram till år 2060, det vill säga från 100 miljarder ton till 160 miljarder ton.

”Efter de beslut som fattades under COP28 finns det ett stort utrymme för smartare lösningar för cirkulär ekonomi, till exempel inom lantbruket, trafiken och konsumtionsvaror”, säger Circle Economy Foundations verkställande direktör Ivonne Bojoh. ”Vi måste förnya vår finansierings- och arbetskraftpolitik så att vi kan förverkliga hållbara och effektiva förändringar som tar itu med de grundläggande orsakerna till klimatförändringen och social orättvisa.”

Under WCEF2024 presenteras lösningar från hela världen under fyra dagar. I år samarbetar forumet även med två betydelsefulla europeiska aktörer: Europeiska kommissionens intressentplattform för den cirkulära ekonomin (European Circular Economy Stakeholder Platform) arrangerar den europeiska delen av huvudevenemanget medan EU-ordförandelandet Belgien står för accelerationstillfällen den 17 april, som bland annat innehåller besök till cirkulära ekonomiföretag i Belgien.

Information om evenemanget, program och anmälningsanvisningar: www.wcef2024.com.

Mer information om evenemanget

Mika Sulkinoja, ledande expert, internationellt samarbete, Sitra, mika.sulkinoja@sitra.fi, tfn 050 357 1723

Rebecca Nohl, internationella resurspanelens ordförande Janez Potočniks stab, Systemiq, rebecca.nohl@systemiq.earth

Ilektra Kouloumpi, ledande expert, innovationer och internationellt samarbete, Circle Economy Foundation, ilektra@circle-economy.com

Kontaktpersoner för media

Samuli Laita, pressansvarig på WCEF, ledande expert, Sitra, samuli.laita@sitra.fi, tfn 040 536 8650

Amy Kummetha, kommunikationsdirektör, Circle Economy Foundation, amy@circle-economy.com

Mediaackreditering, materialpaket för media och mediatillfälle 8.4

Ackrediteringen för mediadeltagare är öppen. Registreringsformulär och materialpaket för media (på engelska) finns på evenemangets engelskspråkiga webbplats på adressen www.wcef2024.com/media.

Ett informationstillfälle ordnas för mediarepresentanter 8 april kl. 15.00 finsk tid. Anmälningen till infotillfället startar senare på WCEF2024:s webbplats på ovannämnda adress. Följ tillfället och beställ WCEF:s nyhetsbrev på adressen www.wcef2024.com

Vad handlar det om?