uutiset
Arvioitu lukuaika 5 min

YK:n resurssipaneeli Maailman kiertotalousfoorumi WCEF:n kumppaniksi

Dubain ilmastokokouksen myötä investoinneissa katse on suunnattava uusiutuvien energialähteiden ohella kiertotalouteen. Tiedepohjaltaan vankistuva, suomalaislähtöinen Maailman kiertotalousfoorumi WCEF2024 kannustaa etsimään uusia investointikohteita jatkossa kiertotaloudesta.

Kirjoittaja

Samuli Laita

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

World Circular Economy Forum WCEF2024 järjestetään Brysselissä Belgiassa 15.–18. huhtikuuta, ja se kutsuu koolle tuhansia asiantuntijoita kiertotalouden tarjoamien mahdollisuuksien äärelle.

WCEF vahvistaa entisestään tieteeseen perustuvaa lähestymistapaansa. Foorumin tiedekumppanina on jatkossa YK:n Kansainvälinen resurssipaneeli (IRP), joka tarjoaa tiedepohjaista tietoa materiaalien käytöstä päätöksentekijöille samaan tapaan kuin YK:n Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC tarjoaa tietoa ilmastonmuutoksesta. WCEF:n ohjelmakumppanina on aloittanut hollantilainen, voittoa tavoittelematon Circle Economy -säätiö, joka tunnetaan etenkin maailman talouksien kiertotalousasteen mittaamisesta.

Tänä vuonna WCEF järjestetään kahdeksatta kertaa, yhteistyössä myös useiden muiden kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Maailman kiertotalousfoorumi WCEF on Suomen ja Sitran maailmanlaajuinen aloite. Kansainvälisenä yhteistyöalustana se kokoaa tuhannet kiertotalouden edelläkävijät yhteen.

Siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin on välttämätöntä, mutta sen rinnalla on keskityttävä voimakkaasti myös kiertotalouden kehittämiseen. Tämä tarkoittaa, että materiaalit on pidettävä käytössä nykyistä pidempään, on vähennettävä riippuvuutta materiaaleihin liittyvistä, epävarmoistakin toimitusketjuista sekä niin ikään vähennettävä materiaalien tuotannosta johtuvaa luontoon kohdistuvaa rasitusta.

Kiertotalouden mahdollisuudet ovat valtavat. Juuri julkaistun Circle Economy -säätiön Circularity Gap Report 2024 -raportin mukaan maailmantaloudesta vain 7,2 prosenttia on tällä hetkellä kiertotaloutta, mikä korostaa hyödyntämätöntä taloudellista potentiaalia.

Olemme vakuuttuneita siitä, että kiertotalouden ratkaisut tulevat houkuttelemaan suuria investointeja”, toteaa Sitran yliasiamies Atte Jääskeläinen Dubain ilmastokokouksen aloittamasta uudesta aikakaudesta. ”Sääntelyn rooli on olennainen siinä, että investointivirrat ohjautuvat kohti kiertotaloutta. Se on ratkaisevan tärkeää yhteiskuntien kestävän kehityksen kannalta. Tämä muutos on välttämätön, jotta saamme puututtua luonnonvarojen ylikulutukseen.”

Kiertotalouden yhdeksi keskeisimmäksi kansainväliseksi tapahtumaksi noussut WCEF korostaakin tänä vuonna kiertotalouden poikkeuksellisia mahdollisuuksia. Dubain ilmastokokous oli ensimmäinen, jonka loppulauselmassa todettiin kiertotalouden olevan toimiva lähestymistapa, jonka avulla maailmassa voidaan siirtyä kestäviin kulutus- ja tuotantomalleihin.

Kansainvälisen resurssipaneelin toinen puheenjohtaja Janez Potočnik toteaa, että resurssien käytön kasvua on mahdollista hillitä samalla kun talous kasvaa, eriarvoisuus vähenee, hyvinvointi paranee ja ympäristövaikutukset vähenevät merkittävästi. ”Talousjärjestelmämme on tuhlaileva ja epäoikeudenmukainen. Materiaalien (yli)kulutus on keskeinen osa globaalin kestävyyden ja tasa-arvon haastetta, mikä on syytä huomata politiikassa.”

Resurssipaneelin helmikuussa julkistettavan lippulaivaraportin Global Resources Outlook 2024:n alustavat tulokset osoittavat, että kiertotalous on kiistatta tarpeen: Uusien (neitseellisten) materiaalien käyttö on edelleen kasvanut keskimäärin yli 2,3 prosenttia vuodessa. Ilman kiireellisiä ja yhteisiä toimia resurssien käyttötapojen muuttamiseksi materiaaliresurssien käyttö voi kasvaa lähes 60 prosenttia nykyisestä tasosta vuoteen 2060 mennessä eli 100 miljardista tonnista 160 miljardiin tonniin.

”COP28:ssa tehtyjen päätösten jälkeen on paljon tilaa viisaammille kiertotalousratkaisuille – esimerkiksi maataloudessa, liikenteessä ja kulutustavaroissa”, sanoo Circle Economy -säätiön toimitusjohtaja Ivonne Bojoh. ”Meidän on uudistettava rahoitus- ja työvoimapolitiikkaamme, jotta voimme toteuttaa sellaisia kestäviä ja vaikuttavia muutoksia, joilla puututaan ilmastonmuutoksen ja sosiaalisen eriarvoisuuden perimmäisiin syihin.”

WCEF2024:ssa on esillä ratkaisuja eri puolilta maailmaa neljän päivän ajan. Tänä vuonna foorumi tekee myös yhteistyötä kahden merkittävän eurooppalaisen toimijan kanssa: Euroopan komission alainen Euroopan kiertotalouden sidosryhmäfoorumi (European Circular Economy Stakeholder Platform) järjestää päätapahtuman eurooppalaisen osuuden ja EU-puheenjohtajamaa Belgia järjestää 17. huhtikuuta koko päivän kiihdyttämötilaisuuksia, joihin sisältyy muun muassa vierailuja kiertotalousyrityksiin Belgiassa.

Tapahtuman tiedot, ohjelma ja ilmoittautumisohjeet: www.wcef2024.com.

Lisätietoja tapahtumasta

Mika Sulkinoja, johtava asiantuntija, kansainvälinen yhteistyö, Sitra, mika.sulkinoja@sitra.fi, p. 050 357 1723

Rebecca Nohl, Maailman resurssipaneelin puheenjohtajan Janez Potočnikin esikunta, Systemiq, rebecca.nohl@systemiq.earth

Ilektra Kouloumpi, johtava asiantuntija, innovaatiot ja kansainvälinen yhteistyö, Circle Economy Foundation, ilektra@circle-economy.com

Median yhteyshenkilöt

Samuli Laita, WCEF:n mediavastaava, johtava viestinnän asiantuntija, Sitra, samuli.laita@sitra.fi, p. 040 536 8650

Amy Kummetha, viestintäpäällikkö, Circle Economy Foundation, amy@circle-economy.com

Mistä on kyse?