nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Företag, ansök till ett utvecklingsprogram som stöder internationalisering av lösningar för en hållbar vardag som stöder internationalisering!

Sitras utvecklingsprogram Fiksu arki goes China letar efter inhemska företag som vill växa internationellt och som har en produkt eller tjänst som hjälper konsumenten att göra hållbara val i vardagen. Ansökningstiden till utvecklingsprogrammet inleddes den 5 februari.

Publicerad

För tillväxtföretag erbjöd Sitras utvecklingsprogram Fiksu arki våren 2018 en fungerande ram för produktutveckling och tillväxt med hjälp av försök. Produkter och tjänster som underlättar en hållbar vardag fick luft under vingarna. Nu vill programmet planera internationalisering av finländska tillväxtföretag och utveckla kundförståelsen.

”Programformatet Fiksu arki som genomfördes i våras var också väldigt lyckat för tillväxtföretagen, och stora finländska konsumentföretag var också nöjda med den gemensamma utvecklingen med de små företagen. Programmet gav företagen möjlighet att planera kundorienterade försök och dimensionera och bedöma utvecklingen av sin egen verksamhet utifrån försök. Företagen utvecklade också kommunikationen och marknadsföringen av sina produkter och tjänster”, säger Sitras expert Saara Rimon som ansvarar för utvecklingsprogrammet.

Målet med det utvecklingsprogram som pågår nu är att företag ska bli bättre på att bedöma potentialen hos sin tjänst eller produkt som underlättar vardagen ur ett internationellt perspektiv. Utvecklingsprogrammet erbjuder ett fungerande sätt att testa hur den internationella konsumentmarknaden skiljer sig från den inhemska och hur marknadsföringen och kommunikationen behöver vara i praktiken.

Varför Kina?

Under utvecklingsprogrammet Fiksu arki goes China skapar företagen själva förståelse för de krav internationalisering ställer och i synnerhet för den kinesiska marknaden. Försöken stöder lösningarnas införande på marknaden och fortsatta utveckling samt utvidgar kundkretsen.

I programmet får företagen hjälp att identifiera kritiska problem i sin affärsverksamhet och med att ta reda på vad som skulle krävas för att klara sig i Kina. Arbetet görs tillsammans med affärsstrateger och tjänsteutformare genom att testa företagens lösningar i så äkta marknadsförhållanden som möjligt. Försöken genomförs både i Finland och i Kina. Företagen som deltar i utvecklingsprogrammet lär sig ett smidigt sätt att utveckla sin affärsverksamhet med hjälp av försök.

”I slutet av programmet har företagen en bild av om det lönar sig att försöka sig på den internationella marknaden och vad som krävs för att klara sig där. Företagen har lärt sig både kundorienterad planering och försökskultur, och har konkret förändrat sin produkt eller verksamhet för att lösa de mest kritiska problemen i sin affärsverksamhet”, berättar Rimon.

Hur kan man delta?

Ansökan till utvecklingsprogrammet Fiksu arki goes China är öppen på finska sidan 5–12.3.2019. Bland de sökande väljs tre företag ut som får delta i utvecklingsprogrammet som startar i mars. Försöken i Kina genomförs i maj.

Vad handlar det om?