uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Yritys, hae kestävän arjen ratkaisujen kansainvälistymistä tukevaan kehitysohjelmaan!

Sitran Fiksu arki goes China -kehitysohjelma etsii kansainvälistä kasvua hakevia kotimaisia yrityksiä, joiden tuote tai palvelu auttaa kuluttajaa tekemään kestäviä arjen valintoja. Haku kehitysohjelmaan alkaa tänään 5. helmikuuta.

Julkaistu

Keväällä 2018 Sitran Fiksu arki -kehitysohjelma tarjosi toimivan raamin kasvuyritysten tuotekehityksen ja kasvun tukemiseen kokeilujen kautta. Kestävää arkea helpottavat tuotteet ja palvelut saivat tuulta alleen. Nyt ohjelma halutaan valjastaa tukemaan suomalaisten kasvuyritysten kansainvälistymisen suunnittelua ja asiakasymmärryksen kehittymistä.

”Keväällä toteutettu Fiksu arki -ohjelmaformaatti oli kasvuyritysten näkökulmasta erittäin onnistunut, ja myös suuret suomalaiset kuluttajayritykset olivat tyytyväisiä yhteiseen kehittämiseen pienten yritysten kanssa. Ohjelma antoi yrityksille mahdollisuuden suunnitella asiakaslähtöisiä kokeiluja sekä mitata ja arvioida oman toimintansa kehittämistä kokeilujen perusteella. Yritykset kehittivät myös tuotteidensa ja palveluidensa viestintää ja markkinointia”, sanoo kehitysohjelmasta vastaava Sitran asiantuntija Saara Rimon.

Nyt alkavan kehitysohjelman tavoitteena on, että yritykset pystyisivät paremmin arvioimaan kestävää arkea helpottavan palvelunsa tai tuotteensa potentiaalia kansainvälistymisen näkökulmasta. Kehitysohjelma tarjoaa toimivan tavan kokeilla, millä tavalla kansainvälinen kuluttajamarkkina eroaa kotimaisesta ja kuinka markkinointia ja viestintää pitää käytännössä tehdä.

Miksi Kiinaan?

Fiksu arki goes China -kehitysohjelman aikana yritykset luovat itselleen ymmärrystä kansainvälistymisen vaatimuksista ja erityisesti Kiinan markkinasta. Kokeilut tukevat ratkaisujen markkinoille tuloa, jatkokehitystä sekä asiakaskunnan laajentamista.

Ohjelmassa yrityksiä autetaan tunnistamaan liiketoimintansa kannalta kriittisimmät ongelmat sekä tutkimaan, mitä Kiinassa pärjääminen vaatisi. Työtä tehdään yhdessä liiketoimintastrategien ja palvelumuotoilijoiden kanssa kokeilemalla yritysten ratkaisuja mahdollisimman lähellä aitoja markkinaolosuhteita. Kokeilut toteutetaan sekä Suomessa että Kiinassa. Kehitysohjelmassa yritykset oppivat ketterän tavan kehittää liiketoimintaansa kokeilujen avulla.

”Ohjelman lopuksi yrityksillä on kuva siitä, kannattaako kansainvälisille markkinoille pyrkiä ja mitä siellä pärjääminen vaatisi. Yritykset ovat oppineet asiakaslähtöistä suunnittelua ja kokeilukulttuuria, sekä konkreettisesti muuttaneet tuotettaan tai toimintaansa liiketoimintansa kannalta kriittisimpien ongelmien ratkaisemiseksi”, kertoo Rimon.

Miten mukaan?

Fiksu arki goes China -kehitysohjelman haku on auki 5.-12.3.2019 ohjelman verkkosivuilla. Hakijoista valitaan kolme yritystä, jotka pääsevät maaliskuun aikana starttaavaan kehitysohjelmaan. Kiinan kokeilut tehdään toukokuussa.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?