nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Företag får ställa upp vetenskapsbaserade naturmål i Sitras och FIBS försöksprojekt

FIBS och Sitra erbjuder företag som är engagerade i arbetet för naturen att testa det nya regelverket Science Based Targets for Nature.

Författare

Antti Lehtinen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Vår välfärd och ekonomi är helt beroende av den biologiska mångfalden, som minskar i allt snabbare takt i världen. Utarmningen av naturen påverkar även företagen, eftersom all affärsverksamhet i praktiken är antingen direkt eller indirekt beroende av naturen.

Det internationella Science Based Targets Network (SBTN)-nätverket utvecklar för närvarande ett regelverk för företag och städer för att ställa upp vetenskapsbaserade naturmål. Regelverket svarar mot behovet att få verktyg som stöd för ett effektivt och jämförbart naturarbete. Regelverket som nätverket publicerade år 2015 för klimatmål används redan på ett omfattande sätt runtom i världen.

FIBS försöksprojekt som Sitra finansierat erbjuder nu företag som är engagerade i arbete för naturen en möjlighet att bli först i Finland att testa det nya regelverke
Projektet som startar i vår erbjuder expert- och kollegialt stöd för att ställa upp naturmål. Samtidigt får deltagarna beredskap att vara bland de första i världen att engagera sig i målen som publiceras i slutet av innevarande år.

”Många företag har efterlyst praktiska verktyg för att identifiera och mäta naturkonsekvenser. Försöksprojektet erbjuder praktiskt stöd för detta”, säger Tim Forslund, expert inom cirkulär ekonomi på Sitra.

”Cirkulär ekonomi är en viktig del av hanteringen av naturkonsekvenserna i företag. Vi hoppas att projektet uppmuntrar att utveckla affärsverksamheten mot cirkulär ekonomi”, säger Forslund.

Försöksprojektet erbjuder expertstöd och möjlighet till tidigt engagemang i naturmålen

Företag kan söka till försöksprojektet fram till 3.3.2022 på FIBS webbplats. 8–10 företag väljs med. FIBS väljer de företag som medverkar.

Pilotgruppen sammanträder fyra gånger under 2022. På sammanträdena behandlas vetenskapsbaserade naturmål samt företagens möjligheter att tillämpa och testa målen i sin verksamhet. Företagen får stöd i att införa lärdomar, metoder och verktyg i sitt eget naturarbete.

Till försöksprojektet väljs i första hand företag vars verksamhet har betydande naturkonsekvenser. Läs mer om projektet på FIBS webbplats.

Vad handlar det om?