nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Framtidsordförrådet ger betydelse åt nya fenomen

Känns framtiden ibland som ett främmande språk? Blir samarbetet svårare på grund av att termer används på olika sätt? Det här ska inte behöva vara ett problem i fortsättningen. Sitra har tagit fram ett framtidsordförråd, som uppdateras hela tiden. Ordförrådet hjälper dig att på finska, svenska och engelska kryssa fram i begreppsdjungeln för nya fenomen.

Författarna

Heli Nissinen

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Sari Tuori

Chef, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Språk är en viktig del av att bygga upp verkligheten, både i den enskilda människans liv och i hela samhället. Språkets struktur och ordförråd formar vår världsbild. Därför har granskningen av ordförrådet och en konsekvent användning av begrepp en särskild betydelse när man talar om nya fenomen.

Den prägel som uppgiften som finskt framtidshus sätter på Sitras arbete innebär att en stor del av vårt arbete handlar just om nya saker och fenomen. Begrepp som redan blivit vedertagna ute i världen strandar ofta i Finland med en liten fördröjning. Ibland behövs det också ett helt nytt ord på svenska. Till exempel blir det engelskspråkiga begreppet Social Impact Bond på svenska resultatbaserade finansieringsavtal och circular economy blir cirkulär ekonomi.

När de termer som används blir etablerade, blir det märkbart enklare att förstå olika saker och att diskutera konstruktivt. I framtidsvokabulärens Ordbok finns på finska, svenska och engelska en sammanställning av och förklaringar till de begrepp som används i Sitras framtidsarbete. Förklaringen ger en bild av hur vi inom Sitra förstår ett visst begrepp. På webben finns också andra nyttiga redskap som kan användas för att lösa språkproblem, till exempel ordböckerna på Institutet för de inhemska språkens webbplats.

Målet att erbjuda ännu bättre service i framtidsfrågor

Framtidsvokabulären är samtidigt en del av Sitras webbkoncept, som bottnar i vårt forsknings-, analys- och planeringsarbete. När vi för ett par år sedan började förnya Sitras webbtjänst, ville vi göra den sådan att den betjänar vår publik på bästa möjliga sätt.

I de intressentintervjuer som gjordes när webbkonceptet planerades, framkom att en av de största orsakerna till att man besöker Sitras webbsidor är att man söker specifik information om något eller för att kontrollera någon term för presentationer, utbildningar, tal, skrivelser, rapporter, beredelsearbete eller när man ska fungera som konferencier eller något liknande. Informationen på webbplatsen lånas direkt, men blir också omarbetad. En del av användarna uppgav att de också besöker webbplatsen för att utveckla sitt eget tänkande, alltså för att få helhetsomfattande bakgrundsinformation om aktuella saker och olika infallsvinklar om nya fenomen. Flertalet användare berättade också att de söker engelskspråkig terminologi på sidorna.

Framtidsordförrådet svarar på det här behovet och är till hjälp när man söker information. Vokabulären är också till hjälp för att få en ännu bättre förståelse av framtiden än tidigare. I termförklaringarna finns också pop up-fönster, som för vidare till aktuella texter.

Sitras multimediala webbplats, som ger en röst åt Sitras arbete och intressenter, utsågs i ProComs tävling OmaMedia till årets intressentmedia 2017 (länken på finska). Vi utvecklar ständigt våra webbtjänster så att det gemensamma arbetet flyter ännu bättre och framtiden bli ännu mera rättvis.

Det förnyade www.sitra.fi hade under det första året ungefär en miljon besökare. För tillfället är vårt mål 125 000 besökare varje månad.

Vad handlar det om?