uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Tulevaisuussanasto antaa merkitykset uusille asioille ja valaisee vanhoja

Tuntuuko tulevaisuus joskus kuin vieraalta kieleltä? Vaikeuttaako termien vaihteleva käyttö yhteistyötä? Tähän ei ole jatkossa syytä, sillä Sitra on toteuttanut jatkuvasti päivittyvän tulevaisuussanaston. Se auttaa suunnistamaan uusien ilmiöiden käsiteviidakossa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kirjoittajat

Heli Nissinen

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Sari Tuori

Päällikkö, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Kielellä on tärkeä osa todellisuuden rakentumisessa, niin yksilön elämässä kuin yhteiskunnassakin. Kielen rakenne ja sanasto muokkaavat maailmankuvaamme. Siksi kielen ja sanaston tarkastelulla on ja johdonmukaisella käytöllä on uusien asioiden yhteydessä erityinen merkitys.

Sitran työn luonteeseen kaikkien suomalaisten tulevaisuustalona kuuluu olennaisesti työskentely uusien asioiden ja ilmiöiden parissa. Maailmalla jo vakiintuneet käsitteet rantautuvat Suomeen usein pienellä viipeellä, ja joskus tarvitaan aivan uusi suomenkielinen sana. Esimerkiksi englanninkielisestä Social Impact Bond -käsitteestä tulee tulosperusteinen rahoitussopimus ja circular economysta kiertotalous.

Käytettävien termien vakiintuessa asioiden ymmärtäminen ja rakentava keskustelu helpottuu olennaisesti. Tulevaisuussanasto kokoaa yhteen Sitran tulevaisuustyössä käytettyjen käsitteiden selityksiä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Selitys kertoo, miten me Sitrassa käsitteen ymmärrämme. Verkosta löytyy myös muita hyödyllisiä apuvälineitä kielipulmiin, esimerkiksi Kotimaisten kielten keskuksen Kielitoimiston sanakirja ja Tieteen termipankki.

Tavoitteena palvella tulevaisuusasioissa entistä paremmin

Tulevaisuussanasto on samalla osa Sitran verkkokonseptia, joka pohjautuu tekemäämme tutkimus- , analyysi- ja suunnittelutyöhön. Kun pari vuosi sitten ryhdyimme uusimaan Sitran verkkopalvelua, halusimme tehdä siitä sellaisen, joka palvelisi yleisöämme parhaalla mahdollisella tavalla.

Verkkokonseptin suunnitteluvaiheessa tehdyissä sidosryhmähaastatteluissa keskeisinä syinä tulla Sitran verkkosivuille nousivat esiin spesifin tiedon haku tai termien tarkistaminen esitystä, koulutusta, puhetta, kirjoitusta, raporttia, juontoa, valmistelutyötä tai muuta vastaavaa varten joko suoraan lainattuna tai työstettynä. Osa käyttäjistä sanoi vierailevansa sivustolla myös omaa ajattelua kehittääkseen, eli hakien kokonaisvaltaista taustatietoa ajankohtaisista asioista ja avauksia uusista ilmiöistä. Useampi käyttäjä kertoi myös hakevansa sivustolta englanninkielistä terminologiaa.

Tulevaisuussanasto vastaa tähän tarpeeseen sekä auttaa tiedonhaussa ja tulevaisuuden ymmärtämisessä entistä paremmin. Termiselitykset on upotettu myös ajankohtaisten tekstien yhteyteen ponnahdusikkunoina.

Sitran monimediallinen, sitralaiselle työlle ja sidosryhmille äänen antava verkkosivusto palkittiin ProComin Oma media -kilpailussa vuoden 2017 parhaana sidosryhmämediana. Kehitämme verkkopalveluamme jatkuvasti, jotta yhteinen työ ja ymmärrys reilummasta tulevaisuudesta olisi entistäkin parempaa.

Uudistuneessa www.sitra.fi:ssä vierailtiin ensimmäisen vuoden aikana noin miljoona kertaa. Tällä hetkellä tavoitamme keskimäärin 125 tuhatta kävijää kuukaudessa.

Mistä on kyse?