nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Fyra förslag i händelse av en djup energikris

Finland och det övriga Europa kan ha mycket att lära sig av tidigare energikriser. I Sitras färska arbetsdokument uppskattas det att till exempel satsningar på energibesparingar och energieffektivitet kan vara en avgörande del av beredskapen.

Författarna

Antti Lehtinen

Expert (på lång ledighet), Kommunikation och samarbetsrelationer

Antti Koistinen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Anfallskriget som Ryssland inlett mot Ukraina orsakar enormt mänskligt lidande och omfattande materiella skador. Det är också möjligt att vi står inför en djup energikris i Finland och Europa, om energipriset stiger till nya rekordnivåer eller om det förekommer allvarliga störningar i tillgången till energi.

Det är emellertid inte första gången som världens länder befinner sig i en situation där energin plötsligt blir dyrare eller det råder brist på energi. Många finländare minns fortfarande hur man tvingades hushålla med energin under 1970-talets oljekris.

I framtidshusets Sitras nya arbetsdokument På tröskeln till en energikris diskuteras vad vi kan lära oss av det förflutna. I arbetsdokumentet presenteras dessutom fyra förslag med vilka vi i Finland kan förbereda oss på en djup energikris.

Ett antal länder lyckades bättre hantera 1973 års oljekris genom energibesparingsåtgärder och en ökad användning av antingen inhemsk olja eller en omställning till andra bränslen. Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011 lyckades Japan ersätta uppskattningsvis hälften av den el som gick förlorad med energibesparingar och energieffektivitetsåtgärder.

”Exemplen visar att länder på kort sikt kan minska energiförbrukningen avsevärt och med kort varsel. Samtidigt behövs det satsningar på egen, ren energiproduktion och införande av ny teknik”, säger Mari Pantsar, direktör på Sitra.

Fyra förslag för att klara sig i en djup energikris

För det första behöver vi överblicka och föra en öppen diskussion om eventuella utvecklingsförlopp i framtiden – även obehagliga sådana. Den tid och de resurser som satsas på beredskap återbetalar sig under kriser. Det är positivt att beredskapen är förhållandevis god i Finland.

För det andra lönar det sig nu att satsa på energibesparingar och energieffektivitet som ett led i beredskapen. Vid allvarliga energikriser måste energiförbrukningen anpassas snabbt, men det är också bra att främja frivilliga åtgärder i en situation där en allvarlig kris kan undvikas.

”Genom att spara energi har vi alla möjlighet att aktivt delta i arbetet och hjälpa Finland att frigöra sig från rysk energi. För privata hushåll betyder en energibesparing samtidigt att de sparar pengar”, säger Oras Tynkkynen, senior rådgivare på Sitra.

För det tredje måste försörjningen av el- och värmeproduktion som ersätter Rysslands energi snabbt säkerställas för att nackdelarna ska bli så små som möjligt. Centrala lösningar är till exempel att påskynda uppbyggnaden av förnybar energi och minska olje- och gasuppvärmningen i snabbare takt än idag.

Avslutningsvis är det viktigt att försvara vår gemensamma framtid. En lösning på den ekologiska hållbarhetskrisen kräver målmedvetna åtgärder mot ett för klimatet och naturen hållbart samhälle med cirkulär ekonomi. Till exempel är satsningar på havsvindkraft, icke-förbränningsbaserad fjärrvärmeproduktion och syntetiska bränslen samtidigt investeringar i framtiden.

Läs mera: 

På tröskeln till en energikris

Vad handlar det om?